Vecné bremená

1. Marec 2019

Vecné bremená hrajú veľkú rolu pri vlastníctve nehnuteľností a najmä pri ich prevode. Každý, kto kupuje nehnuteľnosť by si mal riadne preveriť, či na nehnuteľnosti, o kúpu ktorej má záujem, nie je zriadené vecné bremeno. Čo to vôbec vecné bremeno je a ako možno vecné bremeno odhaliť vysvetľuje pre redakciu hospodárskych novín náš advokátsky koncipient Mgr. Matúš Čehovič. 

Celý článok nájdete na internetovej stránke: https://hnonline.sk/expert/1897937-vecne-bremeno-sa-da-lahko-zneuzit

 

 

 

 

 

Okrem toho vysvetľuje advokátsky koncipient taktiež pre redakciu Hospodárskych novín v článku s názvom "Obsah vecného bremena sa dá zmeniť"problematiku vecných bremien - ich vznik, zmenu, zánik, ich funkciu ale aj riziká.

Celý článok nájdete na stránke: https://hnonline.sk/expert/1898465-obsah-vecneho-bremena-sa-da-zmenit