Nové pravidlá pri likvidácii obchodných spoločností

8. Jún 2020

Od októbra tohto roka (2020) vstúpi do účinnosti novela Obchodného zákonníka, ktorá výrazne predĺži, skomplikuje a najmä predraží likvidácie obchodných spoločností. Podľa dôvodovej správy vydanej k spomínanej novele bolo cieľom zákonodarcu odstrániť z obchodného registra nefungujúce spoločnosti, avšak novela zavádza také opatrenia, ktoré mnoho ľudí od likvidácie spoločnosti (a teda jej ukončenia) odradí. 

Na otázky súvisiace s novými postupmi pri likvidácii odpovedá JUDr. Marônek pre redakciu časopisu Trend v článku s názvom "Lex korona dopadá aj na súdnictvo, čaká ho veľa výziev".

Celý článok nájdete aj na internetovej stránke: https://www.trend.sk/trend-archiv/lex-korona-dopada-aj-sudnictvo-caka-ho-vela-vyziev