Nové opatrenia v konkurze

14. December 2020

V súčasnosti bol uzákonený nový spôsob konkurzu určený pre malých podnikateľov - tzv. malý konkurz. Na otázky redakcie časopisu TREND týkajúce sa konkurzného a reštrukturalizačného konania a s tým súvisiacej novely odpovedá JUDr. Ján Marônek v článku s názvom Lepší včasný konkurz než neriadený krach.

Celý článok nájdete aj na internetovej stránke: https://www.trend.sk/biznis/le...