Môže za nezaplatenie daňovej licencie hroziť väzenie?

14. December 2014

Už na budúci rok začnú platiť podnikatelia daňové licencie. Z ra­cio­nál­ne­ho poh­ľa­du je však podľa právnika da­ňo­vá li­cen­cia pop­lat­kom, a nie da­ňou. Čo môže nasledovať po jej prípadnom nezaplatení ukáže až prax, preto ak chcete postupovať „na istotu“, radšej spoločnosť nechajte zlikvidovať. Autorom komentára o možnom postupe štátu pri nezaplatení daňovej licencie je JUDr. Ján Marônek.

Môže za nezaplatenie daňovej licencie hroziť väzenie?