banner

Zmluvná dokumentácia – príprava zmlúv na mieru

Obrázok sekcie

Zmluvy majú podľa nás „zázračnú schopnosť“. Vďaka ním nielenže „unesiete dôkazné bremeno“ na súde, čo Vám povie asi každý právnik a vlastne to viete i samy. Vďaka nim však viete „preniknúť“ i do trestnoprávnej roviny a využiť inštitúty trestného práva. Chcete pripraviť kvalitné zmluvy na mieru? Ozvite sa nám na tel. číslo: +421 238 102 974 a dohodnime si stretnutie. 

 

 

Nie je zmluva ako zmluva

Je treba mať vôbec dnes právnika na zmluvy? Na internete je predsa všetko. To je síce pravda, ale sú tieto internetové vzory použiteľné aj na Váš prípad ? Potrebujete niekoho, kto ich zhodnotí, resp. pomôže s prípravou nových? Pomôžeme Vám! Koncipovali a pripomienkovali sme už cez stovky zmlúv.

Zmluvný mechanizmus 

Ide o rôzne druhy zmlúv, štandardné aj neštandardné. Snažíme sa zabezpečiť celý zmluvný mechanizmus, čiže utvoriť celé „komplexné klbko“ vzájomných práv a povinností medzi účastníkmi zmluvy. Takéto komplexné riešenie zmluvných vzťahov však nemusí byť (a z praxe ani nebýva) zadefinované iba v jednej zmluve, nakoľko je to de facto nemožné. Spravidla ide o zabezpečenie zakontrahovania a zmluvného ošetrenia celkového projektu (napr. ak developer stavia „bytovku“, tak prípad predaja jedného bytu s jedným klientom sa rieši viacerými zmluvami, napr. rezervačná zmluva, zmluva o budúcej zmluve, budúca „ostrá“ zmluva, atď.). 

Kvalitná zmluva Vám zachráni celý majetok, či vymôže inak nevymožiteľnú pohľadávku

Zmluvy majú podľa nás „zázračnú schopnosť“. Vďaka ním nielenže „unesiete dôkazné bremeno“ na súde, čo Vám povie asi každý právnik a vlastne to viete i samy. Vďaka nim však viete „preniknúť“ a „využiť“ aj trestné právo. Ako? Nedávno sme riešili pre nášho „stavebného“ klienta spor o zaplatenie jeho pohľadávky voči hlavnému dodávateľovi stavby, keďže bol „len“ v pozícii subdodávateľa. A čo nám najviac pomohlo? Nebola to perfektná dokumentácia, ani výhra na súde, keďže náš dlžník už bol de facto bez majetku. Bola to klauzula „o výhrade vlastníctva“, ktorú sme mu predtým zakomponovali do zmluvy o dielo. „Náš“ dlžník mohol byť vlastníkom „nami“ dodaného diela, resp. mohol ním disponovať v podobe jeho odovzdania investorovi až vtedy, ak „nám“ zaplatí. Keďže tak neurobil a „naše“ dielo odovzdal investorovi, tak sa mohol dopustiť trestného činu sprenevery, pretože disponoval s vecou v rozpore s účelom, na ktorý mu bola odovzdaná (inak povedané, odovzdal „naše“ dielo na čo nebol oprávnený). Taktiež investorovi odovzdal stavbu s právnymi vadami. Investor tak nemohol nadobudnúť „čisté“ vlastníctvo k stavbe, keďže mu „chýbali“ parciálne vlastnícke práva k jej časti. A ako „sme dopadli“? Dlžník nám vyplatil celú pohľadávku. Nik predsa nechce byť trestne stíhaný a „riskovať“ z dôvodu právnych vád diela úhradu od investora. Takáto klauzula v zmluve Vás v úhrade určite „uprednostní“ pred inými veriteľmi, ktorí ju žiaľ v zmluve nemajú. Verte nám, máme to odskúšané „na vlastnej koži“. 

Naše zmluvy spájajú právo, ekonomiku a dane 

Koncipovanie zmluvy však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše pre klientov ešte dôležitejším faktorom, ako samotné právne ošetrenie. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, ekonomika, ale aj iné povinnosti vyžadované štátom sú častým motívom koncipovania zmluvného mechanizmu. Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo zmluvu pre klienta koncipuje, aby nekoncipoval niečo, čo klient nepotrebuje, ale koncipoval to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže. A naše skúsenosti? Koncipovali a pripomienkovali sme cez stovku zmlúv, takže sme v tomto segmente „doma“. Stačí si pozrieť naše referencie

Pripravovať zmluvy za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam.

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

Ako prebieha príprava zmlúv 

  1. Dohodneme si termín úvodnej konzultácie.
  2. Akceptujete cenovú ponuku a dodáte nám podklady.
  3. Na základe dodaných údajov spracujeme zmluvu, resp. celý zmluvný mechanizmus. Uskutočníme pripomienky a komentáre k existujúcej zmluve, resp. ju prepracujeme.
  4. Poskytneme pomoc pri ďalších pripomienkach k zmluve protistranou, osobne Vás zastúpime na dojednaniach k zmluve, poskytneme iné právne služby. 
  5. Po uzavretí prípade vám odovzdáme všetky dokumenty.
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách