banner

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti – v.o.s.

Obrázok sekcie

Nechcete do spoločnosti vkladať peniaze? Potom pouvažujte nad verejnou obchodnou spoločnosťou? Aké sú jej výhody a na aké druhy podnikania je vhodná Vám poradíme na osobnom stretnutí. Stačí si dohodnúť termín konzultácie na +421 238 102 974

 

Prečo si založiť verejnú obchodnú spoločnosť: 

  • Žiaden vklad ani základné imanie (rozdiel oproti napr. s.r.o. a a.s.)
  • Daňová a odvodová optimalizácia 
  • Absencia orgánov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, defacto akéhokoľvek orgánu
  • Na vedenie spoločnosti je oprávnený každý spoločník, ktorý je zároveň štatutárom (napr. u s.r.o. je to len konateľ a nie spoločník)

Ste dvaja spoločníci – kvalitná spoločenská zmluva Vám nadstaví pravidlá hry 

Chcete založiť „vosku“ ? Ak budete jediným majiteľom, tak sa jedná o ľahkú úlohu. Ak však budete viacerí, tak riešenie môže byť náročnejšie. Prečo? Pretože je dobré upraviť si vzťahy na začiatku podnikania, rozdeliť kompetencie, dohodnúť sa na delení zisku, vykrytí straty, upraviť vzťahy nielen medzi spoločníkmi, ale aj postavenie, práva a povinnosti spoločníka vo vzťahu k samotnej spoločnosti, atď. Jednoducho sa jedná o nadstavenie „pravidiel hry“, ktoré určujú rámec správania sa v podniku. V praxi sa stáva, že absencia týchto pravidiel máva devastujúci účinok na chod spoločnosti.

Právne vzťahy vo firme si nechajte nadstaviť advokátom s poistením 

Klient má dve možnosti. Zaplatí menej, riskne to a najme si na založenie spoločnosti „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. A naše skúsenosti? Založili sme stovky spoločností, takže sme v tomto segmente „doma“. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient ušetrí  priemerne 225 eur na súdnych a živnostenských poplatkoch. 

Spájame právo, ekonomiku a dane 

Založenie spoločnosti, či už v.o.s. alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom, ako samotné právne ošetrenie. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom je najčastejším motívom zakladania inej, druhej spoločnosti či zmeny právnej formy podnikania. Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo spoločnosť pre klienta zakladá, aby nezakladal niečo, čo klient nepotrebuje, ale zakladal to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže.

Založiť v.o.s. za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam.

Cena za založenie v. o. s. 

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974, kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

 Ako prebieha založenie v.o.s. 

  1. Po akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov pripravíme zakladateľské dokumenty Vašej v.o.s.
  2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne dokumenty podpíšete na “diaľku” – ak Vám to bude viac vyhovovať. Po odovzdaní do našich rúk sa už o založenie spoločnosti viac nestaráte.
  3. Zabezpečíme zápis Vašej v.o.s. do Obchodného registra a jej registráciu na daňovom úrade pre DIČ.
  4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty.
  5. V prípade Vášho záujmu Vám vieme pomôcť s registráciou ochrannej známky, prípravou zmluvnej dokumentácie, prípadne pomôcť inými právnymi či ekonomickými službami. 
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách