banner

Založenie SE – Európskej spoločnosti

Obrázok sekcie

Chcete so svojou spoločnosťou „cestovať“ po Európe? Vyberte si Európsku spoločnosť (SE). Svoje podnikanie „sťahujete“ tam, kde sú najlepšie podmienky. Ozvite sa nám na tel. číslo +421 238 102 974 a dohodnite si termín konzultácie. 

 

Prečo si zvoliť práve SE ?

 • Žiadne ručenie osobným majetkom za záväzky spoločnosti (výhoda oproti živnosti)
 • Prevod akcií je oslobodený od DPH (napr. môže byť výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť formou kúpy podielu v spoločnosti, ktorá samotná je vlastníkom nehnuteľnosti ako „katastrálny“ prevod nehnuteľnosti)
 • Možný predaj SE pri ukončení činnosti (napr. po audite bežne spoločnosti predávame, resp. sprostredkujeme ich predaj, klient tak nemusí platiť za zrušenie, ba získava predajom financie navyše)
 • Anonymita – akcionári nie sú viditeľní v obchodnom registri
 • Vplyvom vyššieho základného imania vyššie vlastné imanie (napr. eliminácia rizika hrozby krízy spoločnosti)
 • Nesporná image a dojem veľkého podniku (napr. oproti s.r.o., či živnosti)
 • Túto právnu firmu využívajú aj holdingy ako Strabag, Eduscho, Porsche, Arca Capital…
 • Na založenie a riadenie SE postačujú len dve osoby (napr. pri a.s. je nutnosť disponovať 4 osobami)
 • Možnosť „cestovať“ po EÚ bez nutnosti zrušenia v štáte odchodu (napr. „sťahujem“ sa tam, kde sú momentálne lepšie legislatívne a daňové podmienky)
 • Ochrana investícii (v spore voči štátu nerozhoduje slovenský súd, čo je nespornou výhodou, napr. známy spor v CZ o stanovení výkupnej ceny zelenej energie štátom, kedy po vstupoch podnikateľa štát zmenil výkupnú cenu a podmienky „hry“, čím de facto „poškodil“ investora. Ten to z dôvodu právnej formy SE vedel riešiť mimo CZ prostredníctvom medzinárodnej zmluvy o ochrane investícii)

Ste dvaja a viacerí akcionári – kvalitná akcionárska dohoda Vám nadstaví „pravidlá hry“ 

Chcete založiť Európsku spoločnosť? Ak budete jediným akcionárom, tak sa jedná pomerne o ľahkú úlohu. Ak však budete viacerí, tak riešenie môže byť náročnejšie. Prečo? Pretože je dobré upraviť si vzťahy na začiatku podnikania, rozdeliť kompetencie, dohodnúť sa na delení zisku, vykrytí straty, upraviť vzťahy medzi orgánmi spoločnosti, upraviť vzťahy nielen medzi akcionármi, ale aj postavenie, práva a povinnosti akcionára vo vzťahu k samotnej spoločnosti atď. A to nad rámec stanov. Jednoducho sa jedná o nadstavenie „pravidiel hry“, ktoré určujú rámec správania sa v podniku. V praxi sa stáva, že absencia týchto pravidiel máva devastujúci účinok na chod spoločnosti. 

Právne vzťahy vo firme si nechajte nadstaviť advokátom s poistením 

Klient má dve možnosti. Zaplatí menej, riskne to a najme si na založenie spoločnosti „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. 

Spájame právo, ekonomiku a dane 

Založenie spoločnosti, či už akciovej alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom, ako samotné právne ošetrenie. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom je najčastejším motívom zakladania inej, druhej spoločnosti či zmeny právnej formy podnikania. Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo spoločnosť pre klienta zakladá, aby nezakladal niečo, čo klient nepotrebuje, ale zakladal to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže.

Založiť Európsku spoločnosť za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena založenia SE

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974, kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

A naše skúsenosti ?

Založili sme už skoro desať SE, takže tento segment dobre poznáme. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient ušetrí  priemerne 225 eur na súdnych a živnostenských poplatkoch. 

Ako prebieha založenie SE ? 

 1. Po akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov pripravíme zakladateľské dokumenty Vašej akciovej spoločnosti.
 2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Ďalej sa už o nič nestaráte.
 3. Zapíšeme Vašu SE do obchodného registra a registrujeme ju na daňovom úrade pre daň z príjmov. 
 4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty.
 5. V prípade vášho záujmu Vám dodatočne spoločnosť registrujeme k DPH, registrujeme jej akcie u Centrálneho depozitára cenných papierov,  vykonáme registráciu ochrannej známky, namodelujeme zmluvy, poskytneme iné právne služby.  

Pri zakladaní SE pre Vás zabezpečíme: 

 • Prípravu všetkých dokumentov na mieru advokátkou kanceláriou 
 • Zabezpečujeme komplexnú komunikácia so živnostenským úradom 
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb a vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb
 • Úsporu 150 € na súdnom poplatku. Ten je štandardne vo výške 300 €. Vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok znižuje na polovicu, teda na 150 €
 • Úsporu 75 € na poplatkoch za vydanie živnostenských oprávnení. Štandardný poplatok za vydanie voľnej živnosti je 5 €. Pri podaní pomocou zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok neplatí. V prípade 15 živností tak vďaka nám ušetríte 75 €
 • Vystavenie koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov novovzniknutej spoločnosti
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách