banner

Založenie družstva

Obrázok sekcie

Chcete mať výhody „eseročky“ a „akciovky“ zároveň? Založte si družstvo. Myslíme si, že je „hudbou budúcnosti“, hoc mnohí ho považujú už len za prežitok „starých čias“. Dohodnite si konzultáciu na +421 238 102 974 a poradíme Vám, či je pre Vás podnikanie formou družstva správnou voľbou. 

 

Prečo si založiť družstvo 

 • Minimálny vklad a základné imanie (napr. minimálne základné imanie zložené od členov družstva predstavuje len 1 250 eur)

 • Daňová a odvodová optimalizácia (napr. na družstvo sa nevzťahuje daňová licencia, ak je založené za iným účelom ako podnikanie)

 • Členovia družstva neručia osobným majetkom za záväzky družstva (podobne ako v s.r.o.)

 • Anonymita členov družstva („vlastníci“ družstva sa nezapisujú do obchodného registra, ani do inej „štátnej“ evidencie, napr. aj pri a.s. existuje CDCP, kde sa registrujú akcie a eviduje sa zoznam akcionárov)

 • Prevod členstva v družstve (de facto vlastníctva družstva) sa neregistruje v žiadnych štátnych registroch, netreba meniť spoločenskú zmluvu ani stanovy

Kvalitné stanovy a členská dohoda Vám nadstavia „pravidlá hry“ 

Chcete založiť „družstvo“? Keďže musíte byť viacerí, tak založenie môže byť komplikovanejšie. Prečo? Pretože je dobré upraviť si vzťahy na začiatku podnikania, rozdeliť kompetencie, dohodnúť sa na delení zisku, vykrytí straty, upraviť vzťahy nielen medzi členmi, ale aj postavenie, práva a povinnosti člena vo vzťahu k samotnému družstvu, atď. Jednoducho sa jedná o nadstavenie „pravidiel hry“, ktoré určujú rámec správania sa v podniku. V praxi sa stáva, že absencia týchto pravidiel máva devastujúci účinok na chod družstva. 

Právne vzťahy vo firme si nechajte nadstaviť advokátom s poistením 

Klient má dve možnosti. Zaplatí menej, „riskne to“ a najme si na založenie spoločnosti „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. A naše skúsenosti? Založili sme „zopár“ družstiev, takže máme adekvátnu prax a zručnosti. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient ušetrí  priemerne 225 eur na súdnych a živnostenských poplatkoch. 

Spájame právo, ekonomiku a dane 

Založenie družstva, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom, ako samotné právne ošetrenie. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom je najčastejším motívom zakladania inej, druhej spoločnosti či zmeny právnej formy podnikania. Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo družstvo pre klienta zakladá, aby nezakladal niečo, čo klient nepotrebuje, ale zakladal to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže.

Založiť družstvo za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena za založenie družstva

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974, kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

 Ako prebieha založenie družstva 

 1. Po akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov pripravíme zakladateľské dokumenty Vášho družstva.
 2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne dokumenty podpíšete na “diaľku” – ak Vám to bude viac vyhovovať. Po odovzdaní do našich rúk sa už o založenie spoločnosti viac nestaráte.
 3. Zabezpečíme zápis Vášho družstva do Obchodného registra a jej registráciu na daňovom úrade pre DIČ.
 4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty.
 5. V prípade Vášho záujmu Vám vieme pomôcť s registráciou ochrannej známky, prípravou zmluvnej dokumentácie, prípadne pomôcť inými právnymi či ekonomickými službami. 

Pri zakladaní družstva pre Vás zabezpečíme:

 • Prípravu všetkých dokumentov na mieru advokátkou kanceláriou 
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis družstva do obchodného registra
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu družstva a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra
 • Registrácia družstva pre daň z príjmov právnických osôb a vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb
 • Úsporu 150 € na súdnom poplatku. Ten je štandardne vo výške 300 €. Vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok znižuje na polovicu, teda na 150 €
 • Vystavenie koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov novovzniknutej spoločnosti

 

Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách