banner

Založenie a.s. – akciovej spoločnosti

Obrázok sekcie

Chcete vyvolať dojem „veľkého podniku“? Zvoľte si akciovú spoločnosť. Táto právna forma je najvýhodnejšia aj z dôvodu anonymity. Radi Vám povieme viac o výhodách podnikania formou a.s. na úvodnom stretnutí. Zavolajte nám na +421 238 102 974 a dohodnite si termín konzultácie. 

 

Prečo podnikať formou akciovej spoločnosti 

 • Žiadne ručenie osobným majetkom za záväzky spoločnosti (výhoda oproti živnosti)
 • Daňová a odvodová optimalizácia ( napr. štatutár nemusí byť v pracovnom pomere a de facto má povinnosť platiť len odvod na zdravotné poistenie vo výške 60,06 eur/mesiac)
 • Prevod akcií je oslobodený od DPH (napr. môže byť výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť formou kúpy podielu v spoločnosti, ktorá samotná je vlastníkom nehnuteľnosti ako „katastrálny“ prevod nehnuteľnosti)
 • Možný predaj a.s. pri ukončení činnosti (napr. po audite bežne spoločnosti predávame, resp. sprostredkujeme ich predaj, klient tak nemusí platiť za zrušenie, ba získava predajom financie navyše)
 • Anonymita – akcionári nie sú viditeľní v obchodnom registri
 • Vplyvom vyššieho základného imania vyššie vlastné imanie (napr. eliminácia rizika hrozby krízy spoločnosti)
 • Nesporná image a dojem veľkého podniku (napr. oproti s.r.o., či živnosti)
 • Možnosť cezhraničnej fúzie, a teda de facto možnosť zmeniť sídlo do inej krajiny EÚ

Ste dvaja a viacerí akcionári – kvalitná akcionárska dohoda Vám nadstaví „pravidlá hry“ 

Chcete založiť „akciovku“? Ak budete jediným akcionárom, tak sa jedná pomerne o ľahkú úlohu. Ak však budete viacerí, tak riešenie môže byť náročnejšie. Prečo? Pretože je dobré upraviť si vzťahy na začiatku podnikania, rozdeliť kompetencie, dohodnúť sa na delení zisku, vykrytí straty, upraviť vzťahy medzi orgánmi spoločnosti, upraviť vzťahy nielen medzi akcionármi, ale aj postavenie, práva a povinnosti akcionára vo vzťahu k samotnej spoločnosti, atď. A to nad rámec stanov. Jednoducho sa jedná o nadstavenie „pravidiel hry“, ktoré určujú rámec správania sa v podniku. V praxi sa stáva, že absencia týchto pravidiel máva devastujúci účinok na chod spoločnosti.

Právne vzťahy vo firme si nechajte nadstaviť advokátom s poistením a skúsenosťami

Klient má dve možnosti. Zaplatí menej, riskne to a najme si na založenie spoločnosti „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná ajpovinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. A naše skúsenosti ? Založili sme desiatky „akcioviek“, takže sme v tomto segmente „doma“. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient ušetrí  priemerne 450 eur na súdnych a živnostenských poplatkoch. 

Spájame právo, ekonomiku a dane 

Založenie spoločnosti, či už akciovej alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom, ako samotné právne ošetrenie. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom je najčastejším motívom zakladania inej, druhej spoločnosti, či zmeny právnej formy podnikania. Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo spoločnosť pre klienta zakladá, aby nezakladal niečo, čo klient nepotrebuje, ale zakladal to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže.

Založiť akciovú spoločnosť za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena za založenie a.s.

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974, kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

 Ako prebieha založenie a.s. 

 1. Po akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov pripravíme zakladateľské dokumenty Vašej akciovej spoločnosti.
 2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Ďalej sa už o nič nestaráte.
 3. Zapíšeme Vašu a.s. do obchodného registra a registrujeme ju na daňovom úrade pre daň z príjmov. 
 4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty.
 5. V prípade Vášho záujmu Vám dodatočne spoločnosť registrujeme k DPH, vykonáme registráciu ochrannej známky, namodelujeme zmluvy, poskytneme iné právne služby.  

Pri zakladaní akciovej spoločnosti pre Vás zabezpečíme:

 • Prípravu všetkých dokumentov na mieru advokátkou kanceláriou 
 • Zabezpečujeme komplexnú komunikácia so živnostenským úradom 
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb a vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb
 • Úsporu 375 € na súdnom poplatku. Ten je štandardne vo výške 750 €. Vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok znižuje na polovicu, teda na 375 €
 • Úsporu 75 € na poplatkoch za vydanie živnostenských oprávnení. Štandardný poplatok za vydanie voľnej živnosti je 5 €. Pri podaní pomocou zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok neplatí. V prípade 15 živností tak vďaka nám ušetríte 75 €
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách