banner

Registrácia firmy k DPH

Obrázok sekcie

Potrebujete firmu registrovať k DPH? Pomôžeme Vám. Úspešne sme registrovali už stovky firiem a na daňovom úrade nás už „poznajú“. Zavolajte nám a dohodnime si konzultáciu. 

 

Registrácia firmy k DPH bez starostí

Názov titulky možno znie ako „klišé“, ale v skutočnosti sa môžeme „pochváliť“ vysokou úspešnosťou v zastupovaní klientov pred daňovým úradom vo veci registrácie k DPH. Inak s Vami daňový úrad jedná, ak konáte pred ním sám bez znalostí, „odbornej a argumentačnej výzbroje“, a inak, ak ste zastúpený advokátmi, ktorí s ním vyhrali mnoho sporov aj na Najvyššom súde SR.

„Meno, značka“ špecializujúcich sa advokátov na problematiku registrácie k DPH urobí v „očiach úradníka“ naozaj veľa. Udelíte nám len plnú moc, dodáte potrebné podklady a o nič sa už nestaráte. Nechodíte na daňový úrad na miestne zisťovanie, nekomunikujete s úradníkmi, nestrácate čas, ale ani „nervy“ s problematikou, ktorej sa nevenujete. Svoju energiu vkladáte do ozajstného podnikania. 

A prečo nás na daňových úradoch poznajú ?

Prípad sa začal ešte v roku 2012. Náš klient sa zaoberal predajom obchodných spoločností, tzv. ready – made spoločností. Jedná sa o čisté, pred – založené spoločnosti bez podnikateľskej histórie. Tieto spoločnosti sú evidované vo všetkých povinných štátnych registroch, je im pridelené IČO, DIČ, IČ DPH, jednoducho sú pripravené k okamžitému podnikaniu. Náš klient pomáha podnikateľom tým, že im predá čistú, predpripravenú spoločnosť okamžite. Podnikateľ sa tak nemusí mesiace s úradníkmi dohadovať a obávať sa z dôvodu čakania o stratu zákazky, či časový sklz podnikateľského plánu. Vzhľadom k tomu, že Slovensko nie je Estónsko, a spoločnosť naozaj nezaložíte a nevybavíte všetky potrebné povolenia cez internet behom pár hodín, tak dopyt po takejto možnosti a vôbec službe zo strany podnikateľov rapídne rástol. Rýchly prístup k podnikaniu bez zbytočných administratívnych prekážok sa však nepáčil štátnym úradníkom. Videli v ňom možné zneužitie, kedy sa „podvodník“ môže rýchlo dostať k spoločnosti a cez ňu páchať nelegálnu činnosť. Bez hlbšej analýzy začal štátny úrad vo veciach registrácie obchodných spoločností na DPH klásť prekážky, žiadosti odmietať bez náležitého odôvodnenia, hoc na takýto postup nebol zákonom splnomocnený.  Súdy nám nakoniec „dali“ v mnohých prípadoch „za pravdu“, a daňový úrad obchodné spoločnosti registroval k DPH. Nami „vybojované súdne víťazstvá“ sú publikované i v odborných časopisoch ako napr. Dane v súdnej praxi. 

Názory na Najvyššom súde sa líšia

Na súdoch sú však aj senáty, ktoré našim žalobám nevyhoveli, čiže líšia sa aj právne názory  jednotlivých sudcov. Úradníci z daňového úradu, my, ale aj súdy mnohokrát nedokážu správne interpretovať právne normy. Áno, čítate správne, aj samotný Najvyšší súd SR, resp. jeho senáty majú odlišné právne názory na proces registrácie k DPH. Uvedené je logicky spôsobené neustálymi zmenami v daňovej oblasti. Hoc nejednu sme spôsobili našou činnosťou a výkladom zákona práve my. Dovoľujeme si však tvrdiť, že aj vďaka našej aktivite, sa nad procesom registrácie k DPH zamýšľa nielen úradník, ale aj sudca. Vďaka nám sa zoberajú problematikou hlbšie a intenzívnejšie. Analyzujú, či môže byť súčasný, „praxou zaužívaný“, postup daňového  úradu aj správny a zákonný.  

Nádej v spoločný a zákonný postup daňových úradov

Práve my sme poukázali na nesprávnu a nezákonnú aplikačnú prax daňového úradu, na rozdiely medzi jednotlivými druhmi registrácie k DPH, upozornili na odlišné postupy a procesy v prípade zákonnej a inej registrácie, predložili rozhodnutia ESD a efektívne bránili práva našich klientov. Veríme, že raz bude každý daňový úrad postupovať správne a zákonne. Veríme vo vzájomnú spoluprácu medzi podnikateľmi a daňovými úradníkmi, ale aj súdmi, kedy sa nejasný výklad zákona odstráni vzájomne rešpektovanou spravodlivou a zákonnou aplikačnou praxou. 

Naše výhry

O našej aktivite v záujme správneho a zákonného postupu daňových úradov „vraví“ nasledovné:  

Krajský súd v Bratislave – podali sme 47 žalôb na nesprávny úradný a nezákonný postup daňového úradu. Zatiaľ bol v 17 prípadoch Najvyšším súdom SR vyslovený nesprávny a nezákonný postup daňového úradu, ale aj nevyhovujúci postup a úsudok Krajského súdu v Bratislave. Zatiaľ bola v 6 prípadoch Ústavným súdom SR vyslovená nesprávna súdna činnosť a úvaha Najvyššieho súdu SR vo veci registrácie k DPH s výrokom základné právo na súdnu ochranu, právo na súdnu a inú právnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie zo strany Najvyššieho súdu SR porušené bolo! Ostatné veci sú ešte „pojednávané“ na Najvyššom prípadne aj Ústavnom súde. Trpezlivo čakáme na výsledky.

Právnu službu za odmenu môže poskytovať len advokát – neriskujte 

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena za registráciu firmy k DPH

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa vám ozveme naspäť.

Ako prebieha registrácia spoločnosti k DPH ?

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne konzultácie. 
  2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na registráciu Vašej spoločnosti k DPH. 
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie. Prípadne na diaľku – ak vám to bude viac vyhovovať. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Registrujeme Vám Vašu spoločnosť pre DPH na daňovom úrade
  5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty 
  6. V prípade Vášho záujmu vám pomôžeme s registráciou ochrannej známky, namodelujeme licenčné zmluvy, poskytneme iné právne služby.  

 

Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách