banner

Investor, autor (startupista) a ich spoločné projekty

Obrázok sekcie

Mnoho ľudí s dobrou ideou hľadá financie na uskutočnenie ich nápadu. Mnoho investorov zasa hľadá investičné príležitosti. Stretnutie ľudí z týchto „množín“ môže vyústiť do spoločného projektu, ktorý je však nutné právne sformalizovať a zabezpečiť mu dobre fungujúce „pravidlá hry“.

 

Akcionárska dohoda počíta so všetkými alternatívami – nechajte si ju pripraviť 

Čo sa stane, ak investor chce projekt, ktorý financoval predať, lebo má na stole neopakovateľnú ponuku, avšak na druhej strane „autor“ projektu, nechce „svoje dieťa“ predať ? Pre takéto prípady je dobrá prevencia, a teda vopred stanoviť riešenie, keď takýto prípad nastane. Vedeli ste, že od 1. januára 2017 budeme mať novú právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie? Práve tento „prototyp“ spoločnosti vkladá do právnych vzťahov medzi investormi a „autormi projektov“ právnu istotu, pretože stanovuje právny rámec aj pre prípad napr. práva požadovať prevod akcií, či samotnej spoločnosti od autora projektu. Na spomínanú otázku by sme v prípade, ak „posadíme“ projekt na JAS (jednoduchá akciová spoločnosť) a dohodneme sa na tom v akcionárskej dohode, odpovedali áno.

Inak povedané, naše právo nebude len v teoreticko-právnej rovine umožňovať takéto dohody medzi autormi projektu a investormi, ale im dáva priamo právny rámec, teda zákonom potvrdzuje, že takéto dohody sú možné, platné a na súde uplatniteľné. Vzťahy medzi majiteľmi, akcionármi by sa mali upravovať najmä v akcionárskych dohodách, ktoré budú poskytovať vopred riešenia pre prípady, ktoré môžu nastať v budúcnosti a inak by neboli riešiteľné. A na čo pri koncipovaní takejto zmluvy nemožno ešte zabudnúť? Určite na zakomponovanie rozhodcovskej doložky, nakoľko ponechať riešiť predmetné záležitosti súdu by mohlo dopadnúť „tragédiou“. Bližšie o právnej forme JAS sa dozviete TU

Právne vzťahy s ohľadom na ekonomiku a dane – treba myslieť na všetko 

Založenie spoločnosti, či už JAS alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom, ako samotné právne ošetrenie. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom je najčastejším motívom zakladania inej, druhej spoločnosti či zmeny právnej formy podnikania. Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo spoločnosť pre klienta zakladá, aby nezakladal niečo, čo klient nepotrebuje, ale zakladal to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže.

Právnu pomoc za odmenu môže poskytovať len advokát. Neriskujte 

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa vám ozveme naspäť.

Ako prebieha spolupráca s nami

Fáza 1 – Príprava analýzy a návrh riešenia 

  1. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov Vám pripravíme cenovú ponuku na vypracovanie analýzy, ktorá navrhne postupnosť krokov ako čo najlepšie zastrešiť Váš projekt.
  2. Po akceptácii cenovej ponuky pripravíme analýzu s odporučením ako „ďalej“ postupovať.  
  3. Odovzdáme Vám všetky dokumenty. 

Fáza 2 – Uskutočnenie riešenia

  1. V prípade Vášho záujmu Vám  pomôžeme s realizáciou navrhnutého riešenia.
  2. Založíme vám Vami vybranú jednoduchú akciovú spoločnosti, akciovú spoločnosti či európsku akciovú spoločnosť, resp. inú korporátnu štruktúru.
  3. Pripravíme zmluvy s odberateľmi a dodávateľmi.
  4. Ošetríme duševné vlastníctvo atď. 

 

Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách