banner

Zrušenie firmy bez likvidácie – fúzia firiem

Obrázok sekcie

Chcete firmu rýchlo zrušiť? Nechcete podstupovať likvidáciu, resp. iné formy zrušenia aj z dôvodu, že dlho trvajú? Máme pre Vás riešenie! Vašu spoločnosť môžeme zrušiť i bez likvidácie. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 a dohodnime si konzultáciu

 

Rozdiel medzi fúziou a likvidáciou

Chcete firmu rýchlo zrušiť? Nechcete podstupovať likvidáciu, resp. iné formy zrušenia z dôvodu, že dlho trvajú? Máme pre Vás riešenie! Vašu spoločnosť môžeme zrušiť i bez likvidácie. Aký je rozdiel medzi zrušením firmy s likvidáciou a bez nej  V prípade zrušenia firmy s likvidáciou medzi majiteľov spoločnosti rozdeľujeme majetok, ktorý ostane po zrušenej spoločnosti (tzv. likvidačný zostatok). V prípade zrušenia firmy bez likvidácie sa majetok po zrušenej spoločnosti nerozdeľuje medzi jej majiteľov, ale prechádza na inú spoločnosť. Do tejto inej spoločnosti môžu prejsť aj majitelia zrušovanej spoločnosti. Avšak ani nemusia. Vtedy je však nutné uskutočniť tzv. vyrovnanie, v podobe vyplatenia vyrovnávacieho podielu. 

Fúzia = zlúčenie slovenských spoločností

Každá spoločnosť môže byť „pohltená“ inou slovenskou spoločnosťou, ktorá prevezme imanie a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Na základe tohto kroku dochádza k výmazu spoločnosti z obchodného registra do jedného týždňa od podania návrhu na zlúčenie. Preberajúca spoločnosť sa stane právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti bez toho, aby sa musela vykonať likvidácia zanikajúcej spoločnosti. Ide o veľmi rýchly spôsob ukončenia podnikania, vhodný najmä vtedy, ak má podnikateľ viacero spoločností, ktoré už nechce používať. Môže ich „sfúzovať“ do jednej, ktorú následne zlikviduje. Nemusí tak likvidovať napr. 5 firiem, ale len jednu spoločnosť.

Žiaľ zlúčenie sa na Slovensku momentálne „zneužíva“ a v drvivej väčšine prípadov je použité ako právny nástroj na rýchle rušenie zadĺžených spoločností. Jeho podstata však spočívala najmä v uľahčení akvizícii v prípade prebratia inej konkurenčnej spoločnosti. Fúzia môže byť aj vhodný ekonomický nástroj. Prostredníctvom nej sa môže zvýšiť vlastné imanie, lepšie žiadať o úver. Taktiež môže znižovať bežné prevádzkové výdavky podnikateľa (Napríklad, ak podnikateľ postupne založil 5 menších firiem a všetky sú platitelia DPH, tak podáva každý mesiac 5 daňových priznaní k DPH, 5 daňových priznaní na konci roka, platí daňové licencie, atď. Spojením – sfúzovaním týchto 5 firiem do jednej mu odpadne množstvo administratívnych povinností a v konečnom dôsledku môže ušetriť aj na daniach).

Načo si treba dať pozor?

Tento spôsob zrušenia odporúčame iba v prípade, ak sa „zlučujete“ s firmou niekoho, koho dobre poznáte. Na trhu žiaľ pôsobia firmy, v ktorých je „nasadený“ biely kôň, ktorého firma „hltá“ firmy všetkých tých, ktorí sa chcú firmy zbaviť. Tej sa samozrejme chcete zbaviť i Vy, ale „čistým“ spôsobom, aby ste nemuseli mať napríklad „opletačky“ s políciou v podobe svedectiev, vypočutí atď. Treba si uvedomiť, že týmto spôsobom sa Vaša spoločnosť dostáva do „kolotoča“ iných firiem, iných „podnikavcov“, pričom môžete byť s prípadmi podnikavcov spájaní. Prepojenie je viditeľné pre každého na orsr.sk. Inak povedané, nemáte istotu, že či nástupca Vašej firmy „nepohltal“ iné firmy s vážnymi, možno aj trestnoprávnymi restami. To isté platí aj pri prevode firmy (obchodného podielu) na „bieleho koňa“. 

Ako spoločnosť „sfúzovať“? 

Máte dve možnosti. Zaplatíte menej, „riskne to“ a najmete si na zlúčenie spoločnosti „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá možnosť je využiť služby advokátskej kancelárie. Je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. Zároveň sme zrušili formou zlúčenia desiatky spoločností, takže sme v tomto segmente „doma“.  Naše referencie o nás mnoho prezrádzajú. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient ušetrí  na súdnych poplatkoch.

Spájame právo, ekonomiku a dane 

Zlúčenie spoločnosti, či už eseročky alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom ako samotná znalosť práva. Je predsa nutné pracovať s účtovníctvom, pripraviť napríklad mimoriadnu účtovnú závierku a komunikovať s účtovníkom. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom sú častými dôvodmi zrušovania spoločností. Predmetné sa potvrdilo zavedením daňových licencií. Je zbytočné mať dve spoločnosti, ak v praxi využívam len jednu. Zbytočne platím daňovú licenciu, čo ma „motivuje“ k zrušeniu druhej spoločnosti. Teda, okrem iných, jedným z najdôležitejších dôvodov, prečo sa klient rozhodne spoločnosť zrušiť, je práve „daňové bremeno“. Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane.  

Zlučovať firmy za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena za zlúčenie spoločností

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

Ako prebieha zlúčenie spoločností

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne konzultácie. 
  2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na zlúčenie spoločnosti. 
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Zlúčenie zapíšeme do obchodného registra a oznámime na daňovom úrade.
  5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty.
  6. V prípade Vášho záujmu Vám dodatočne poskytneme iné právne služby.
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách