banner

Návrh na zrušenie spoločnosti súdom

Obrázok sekcie

Máte „nepotrebnú“ spoločnosť? Nedokážete alebo ju nechcete predať? Chcete skončiť s podnikaním? Nechcete platiť daňovú licenciu? Návrh na výmaz je pre Vás vhodným riešením. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 a dohodnime si konzultáciu. 

 

Podaním návrhu na výmaz firmy nemusíte platiť daňovú licenciu

Je jedným z dôvodov zrušenia Vašej spoločnosti daňová licencia a hľadáte ten najlacnejší spôsob zrušenia? Najvýhodnejším spôsobom ukončenia podnikania je návrh na zrušenie spoločnosti súdom. Ak totiž podáte návrh na zrušenie súdom (nie podnet na zrušenie ex offo), tak neplatíte za zdaňovacie obdobie, v ktorom ste návrh podali daňovú licenciu. Ak by teda klient k nám prišiel do kancelárie vo veci zrušenia jeho neaktívnej spoločnosti bez majetku v decembri 2016, tak mu odporučíme návrh na zrušenie, pretože nemusí „zbytočne“ platiť  daňovú licenciu vo výške 480/960 € (pri zrušení formou likvidácie by daňovú licenciu uhradiť musel). 

Výhody návrhu na výmaz firmy

  • Nemusíte platiť alikvótnu časť daňovej licencie v roku, v ktorom podáte návrh na zrušenie firmy. Ak teda podáte návrh na zrušenie napr. v novembri 2016 – ušetríte alikvótnu časť daňovej licencie vo výške 440 € pri neplatiteľovi DPH resp. 880 € pri platiteľovi DPH. 

Nevýhody návrhu na výmaz firmy

  • Súd nie je viazaný lehotou na výmaz spoločnosti z OR. Z uvedených možností celý proces výmazu trvá oproti  likvidácii dlhšie. V praxi cca 12 mesiacov. 
  • Musí existovať zákonný dôvod na zrušenie firmy týmto spôsobom (napr. neexistencia právneho titulu k sídlu spoločnosti).
  • Možnosť otvorenia likvidácie súdom, čím sa celý proces transformuje na likvidáciu s vymenovaním podnikateľa za likvidátora a povinnosťou uhradiť alikvótnu časť daňovej licencie (ak by spoločnosť vlastnila majetok). 

Naše skúsenosti

 A naše skúsenosti? Prostredníctvom návrhu na výmaz sme zrušili desiatky spoločností, takže sme v tomto segmente „doma“. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím šetríme významnú časť súdnych, notárskych poplatkov a iných správnych poplatkov. 

Podať návrh na výmaz za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena návrhu na výmaz

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa vám ozveme naspäť.

 

Ako prebieha zrušenie spoločnosti návrhom 

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne konzultácie. 
  2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na podanie návrhu súdu. 
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Na základe plnej moci Vás zastupujeme v konaní pred súdom.
  5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty spolu s faktúrou, ktorú v lehote splatnosti uhradíte.
  6. V prípade Vášho záujmu Vám dodatočne poskytneme iné právne služby.  
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách