banner

Zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS

Obrázok sekcie

Potrebujete zapísať Vašu firmu do Registra partnerov verejného sektora? Naša advokátska má na tento zápis oprávnenie, skúsenosti s úspešným zápisom 60 + firiem a radi zabezpečíme odborný zápis aj Vašej firmy. Dohodnime si úvodnú konzultáciu na tel. čísle +421238102974

 

Partner verejného sektora a zákon o registri partnerov verejného sektora

Obchodujete s verejným sektorom alebo ste subdodávateľom takéhoto subjektu ? Čerpáte dotácie, resp. finančné prostriedky z verejného sektora ? Kupujete majetok, či práva (napr. užívacie titulom nájmu) alebo pohľadávky od mesta, obce, štátu, resp. od subjektu napojeného na verejné zdroje ? A to všetko s hodnotou nad 100 000 Eur ? Ak áno, tak je potrebné aby ste Vašu firmu zapísali do registra partnerov verejného sektora.

Podstatou tohto registra je odhalenie osôb, „ktoré stoja“ za firmami obchodujúcimi s verejným sektorom (konečných užívateľov výhod). Za toto „odhalenie“ znáša zodpovednosť nielen samotný účastník obchodu s verejným sektorom (partner verejného sektora), ale aj jeho štatutárny orgán a oprávnená osoba (advokát), ktorá uskutočňuje zápis do registra. V zmysle zákona sa všetci partneri verejného sektora musia zapísať do RPVS.  

Kto je partnerom verejného sektora 

 • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • Ten, kto získava peniaze z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb, 
 • Ten kto prijíma majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne (napr. kúpa nehnuteľnosti od obce)
 • Ten, kto nadobúda pohľadávku voči „verejnému sektoru“ 
 • Ten, kto získava peniaze od zdravotnej poisťovne
 • Ten, kto získava peniaze od PPA v segmente poľnohospodárstva
 • Zdravotná poisťovňa
 • Držiteľ banského či geologického oprávnenia
 • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike
 • Veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. EUR a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa
 • Správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky

Dokedy treba uskutočniť zápis do registra

 • Do registra sa musíte zapísať pred podpisom zmluvy s verejným sektorom. V praxi sa však stretávame aj s prípadmi, kedy zápis do registra je podmienkou už predloženia ponuky v súťaži.

Sankcie v prípade nesplnenia povinnosti zápisu do registra resp. v prípade uvedenia nepravdivých údajov

 • Odstúpenie od zmluvy a neplnenie zo strany štátu 
 • Pokuta PVS vo výške získaného hospodárskeho prospechu. Ak ho nie je možné určiť registrujúci orgán uloží pokutu 10 000 eur až 1 000 000 eur
 • Pokuta vo výške do 100 000 eur pre každého štatutára.  Za uhradenie tejto pokuty ručí naša advokátska kancelária
 • Udelenie pokuty = výmaz štatutára zo všetkých spoločností a zákaz vykonávania tejto funkcie na 3 roky 
 • Trestnoprávna zodpovednosť PVS, štatutára a oprávnenej osoby

Prečo využiť pri zápise do registra služby našej kancelárie

 • Na poskytnutie služby oprávnenej osoby máme ako advokátska kancelária oprávnenie.
 • Sme uvedený medzi odporúčanými kanceláriami v zozname Podnikateľskej aliancie Slovenska
 • Všetky dokumenty pripravujeme zodpovedne a na najvyššej odbornej úrovni, pri ktorých sledujeme širšie súvislosti a chránime vás budúcna.  
 • Špecializujeme sa na agendu RPVS – do registra sme zapísali už viac ako 60 spoločností
 • Osobné stretnutie, verifikáciu a zápis do registra bude pre Vás zabezpečovať priamo JUDr. Marônek, hlavný partner našej AK, ktorému okrem desiatok spokojných klientov dôverujú aj najvýznamnejšie média. Vašou oprávnenou osobou tak bude uznávaný odborník.  JUDr. Marônek v médiach – odkaz
 • Videoreferencia na službu zápisu do RPVS 
 • Aktívne publikujeme a vzdelávame podnikateľov k téme zákona o registri partnerov verejného sektora. Články k téme RPVS
 • K téme registra RPVS sme sa vyjadrovali aj v pre týždenník TREND
 • Referenčných list významných firiem, ktoré využívajú služby našej AK 

Ako prebieha zápis do registra

 1. Ozvete sa nám a dohodneme sa na podmienkach spolupráce
 2. Vyžiadame si od Vás podklady pripravíme dokumenty
 3. Úvodná verifikácia a podpis dokumentov – osobné stretnutie
 4. Dlhodobá spolupráca a pravidelné overovanie zapísaných údajov, ktoré si vyžaduje zákon

Zápis do registra partnerov verejného registra – cena

Celkové náklady spojené so zápisom do registra závisia od komplikovanosti majetkovej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

 • V jednoduchých prípadoch kde sú majiteľmi PVS slovenskí štátni občania, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod je cena za zápis do registra od 500 eur
 • V zložitejších prípadoch kedy PVS vlastní viacero spoločníkov – firiem a je potrebné rozkrývať viacero vlastníckych vrstiev sú ceny zodpovedajúce pracnosti a pohybujú sa vo výšších čiastkach.

Články na blogu k téme zákona o registri partnerov verejného sektora 

Pripravovaná novela zákona o registri partnerov verejného sektora v roku 2018

Sankcie a trestnoprávna zodpovednosť vyplývajúce z protischránkového zákona – pri zápise do RPVS treba byť obozretný 

Register partnerov verejného sektora – základné informácie  

Oprávnená osoba na zápis do registra partnerov verejného sektora 

Partner verejného sektora a jeho povinnosti 

Videoreferencia jedného z našich viac ako 60 spokojných klientov 

 

Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách