Kedy firmu predať a kedy ju vymazať z obchodného registra

23. November 2018

Vlastníte firmu a už s ňou nemáte záujem podnikať. Je vhodná na predaj alebo by o ňu na "trhu s predajom firiem" nebol žiadny záujem. Kedy firmu predať a kedy firmu rušiť - vymazať z obchodného registra radil JUDr. Marônek čitateľom mesačníka eZisk Manažment. Taktiež pridal dve hlavné novinky v legislatíve v tejto oblasti. 

Ak máte firmu s hodnotou - predajte ju 

  • Základom pre rozhodnutie podnikateľa „ako ďalej s nepotrebnou firmou“ je jej hodnota (obchodná).
  • Ak má firma živú prevádzku, je zdravá a má najmä vybudovanú obchodnú sieť, bola by škoda, ak by podnik „zavrela“, zrušila a vymazala z obchodného registra.
  • Vtedy je vhodné firmu predať, nájsť prípadného sprostredkovateľa na predaj firiem, ktorý môže byť nápomocný pri nájdení záujemcu o kúpu a celkovo pri zastrešení celej transakcie.
  • Podnikateľ môže osloviť s ponukou na predaj i konkurenciu, respektíve iných podnikateľov s podobným zámerom podnikania, ktorým by sa mohol „nepotrebný podnik hodiť“, napríklad z dôvodu možnej synergie (napríklad väzba na vybudovanú obchodnú sieť nepotrebného podniku).
  • Ak aj firma nemá „obchodnú hodnotu“ v zmysle vyššie uvedeného, môže mať „formálnu či účtovnú hodnotu“. Príkladom môže byť vyššie kladné vlastné imanie alebo kladné hospodárske výsledky v posledných rokoch podnikania firmy, čo sú dôležité faktory pre možné budúce čerpanie fondov či dotácií. To isté platí aj pre predmet podnikania (ak ho má firma zapísaný v registri istý čas, môže naň v budúcnosti získať cez rôzne schémy dotácie či podporu).

 

 

 

 

 

 

Vaša firma nemá obchodnú hodnotu - musíte ju zrušiť

  • Firmu možno zrušiť viacerými legálnymi spôsobmi. Môže využiť likvidáciu vašej firmy, ak má firma väčší majetok ako dlhy, a teda „je čo likvidovať“, nakoľko ostal po nej zvyšný majetok (tzv. likvidačný zostatok).
  • V prípade, ak dlhy presiahnu majetok je potrebné podať návrh na konkurz.
  • Existujú aj „špeciality“ v podobe podania návrhu na zrušenie firmy súdom a konanie na zrušenie firmy ex offo. Dané možnosti však neodporúčam, nakoľko v týchto konaniach nie sú určené lehoty a môžu trvať roky. Nehovoriac o prípadoch, keď veľká časť takýchto prípadov je súdom poslaná do „klasických spôsobov“ zrušenia, kedy však už musí konať podnikateľ, teda sa dostane na „začiatok, do bodu, kedy podal podnet na špeciálne zrušenie firmy“.
  • Spôsob zrušenia firmy konzultujte s odborníkom. Ten by mal v prvom rade od vás požadovať výstupy z účtovníctva. Ak to neurobí, tak možno pochybovať o jeho „odbornosti“, nakoľko zanedbá „diagnostiku firmy“ a nevie vybrať správne riešenie.

 

Potrebujete poradiť s výberom vhodnej formy ukončenia podnikania

V našej advokátskej kancelárii máme bohaté skúsenosti s ukončovaním podnikania a pomohli sme s legálnym a vhodným ukončením desiatkam klientov a radi pomôžeme aj vám.  Posúdime a odporučíme vám vhodný spôsob ukončenia podnikania vašej firmy. Stačí nás kontaktovať s vašou žiadosťou.

 

Dve hlavné novinky v legislatíve

Zrušenie daňových licencií od 1. januára 2018

To v praxi znamená, že podnikateľ nemusí za svoj „nepotrebný podnik“ platiť v roku 2019 (za rok 2018) daňovú licenciu, čo boli stovky eur. To logicky „stopne“ podnikateľov (ktorí by inak podnik zrušili), pre ktorých je ekonomicky výhodnejšie podávať raz za rok nulové daňové priznanie, ako zaoberať sa zrušením firmy. V tomto smere naša legislatíva nie je vyhovujúca, potrebuje zmenu.

Príjem z predaja firmy oslobodený od dane z príjmov 

Príjem z predaja firmy (konkrétne predaja obchodného podielu či akcií) je oslobodený od dane z príjmov, ak prevodcom je právnická osoba, tá „drží a riadi“ obchodný podiel aspoň dva roky plus ďalšie podmienky. To môže „presviedčať“ podnikateľov do predaja ich firiem, ‚dávať stop‘ podnikateľom drží firmu cez ďalšiu právnickú osobu. Je to skôr opatrenie pre väčšie podniky. Vhodnejšie by bolo, ak by odpadla podmienka, že prevodcom a držiteľom firmy musí byť právnická osoba. Tá paradoxne diskriminuje tie fyzické osoby, ktoré firmu vlastnia priamo (neskrývajú sa) a nie cez právnické osoby.

K tejto téme sme publikovali samostný článok: Ako neplatiť dane pri predaji firmy či projektu 

 

Zisk z predaja firmy či cena za právne služby pri ukončení podnikania

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich "doma" a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa vám ozveme naspäť.