banner

Zmeny v komanditnej spoločnosti – k.s.

Obrázok sekcie

Chcete urobiť zmeny v komanditnej spoločnosti a následne ich zapísať do obchodného registra? Využite možnosť bezplatnej konzultácie a zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 alebo si dohodnime stretnutie. 

 

Zmeny vo Vašej “k.s.” nechajte na advokáta s poistením 

Chcete vykonať zmeny v „komanditke“? Chcete zmeniť obchodné meno, sídlo, rozšíriť alebo zúžiť predmety podnikania, resp. vykonať akékoľvek iné zmeny vo Vašej k.s.? Ak budete jediným majiteľom, tak sa jedná o ľahkú úlohu. Ak však budete viacerí, tak riešenie môže byť náročnejšie. Prečo? Pretože už nestačí ako podklad k zmene len rozhodnutie jediného majiteľa, nutné je „obstarať“ Valné zhromaždenie. Z Valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, v ktorej sú zachytené a majiteľmi odsúhlasené zmeny vo Vašej „komanditke“. 

Dôvody uskutočňovania zmien v k.s.

Z praxe sa jedná najmä o „štandardné dôvody“, ktoré prináša „podnikateľský život“. Napríklad sťahovanie spoločnosti z dôvodu kúpy vlastného priestoru, úspory na nájomnom a iné. Stretávame sa však aj s „neštandardnými“ dôvodmi, ktoré nás neustále presviedčajú o kreativite klientov. Napokon, život je pestrý, a ten podnikateľský ešte pestrejší, teda prináša i „pestré“ dôvody. Naposledy sme zaznamenali zmeny sídiel z dôvodu miestnej príslušnosti „lepšieho“ daňového úradu. Vyskytujú sa i prípady „vzdania“ sa obchodného podielu či akcií z dôvodu hrozby straty nároku na materskú. Ďalej je to rozdelenie % zisku v spoločnosti, pričom sa optimalizuje povinnosť platby na daniach a odvodoch.

Pozor na ekonomické dôvody uskutočňovania zmien v k.s.

Práve ekonomické dôvody sú častým javom, ktorý motivuje klientov k vykonávaniu zmien v ich spoločnostiach. Samozrejme, takéto motívy „môžu byť na hrane“. Ak napríklad jediným dôvodom bolo zníženie daňovej, resp. odvodovej povinnosti, tak by sa mohol klient dopustiť i trestného činu skrátenia poistného. Toho by sa však nemal dopustiť, ak by existoval aj iný dôvod, ktorý viedol spoločníkov k deleniu zisku 99/1 (napr. vyššie výdavky jedného z nich, spôsob vysporiadania za iné projekty, atď.). „Paralelu“ môžeme vidieť vo vyhnutí sa platbe daňovej licencie v súvislosti so zrušením spoločnosti. K predmetnému sme sa vyjadrili aj na portáli pravnelisty.sk, ktorého „otcom“ je JUDr. Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave.

“Spájame” právo, ekonomiku a dane 

Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo zmenu v spoločnosti pre klienta uskutočňuje, aby neuskutočňoval niečo, čo klient nepotrebuje, ale uskutočňoval to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže.

Naše skúsenosti

 A naše skúsenosti? Uskutočnili sme cez stovky zmien v spoločnostiach, takže sme v tomto segmente „doma“. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient ušetrí  priemerne 70 eur na súdnych, notárskych a živnostenských poplatkoch. 

Vykonať zmeny v k.s. za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam.

Cena za vykonanie zmien v k. s. 

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

Ako prebieha zmena v k.s.?

 1. Po akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov pripravíme potrebné dokumenty. 
 2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne dokumenty podpíšete na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať. Po odovzdaní do našich rúk sa už o založenie spoločnosti viac nestaráte.
 3. Zabezpečíme zápis požadovaných zmien do obchodného registra.
 4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty.
 5. V prípade Vášho záujmu Vám namodelujeme zmluvy, vymôžeme pohľadávky, resp. poskytneme iné právne služby.

Čo s nami získate ?

 • Zmenu vo Vašej spoločnosti vykoná Advokátska kancelária AKM2B: Máme na organizáciu valných zhromaždení a uskutočňovanie zmien v spoločnostiach advokátsku licenciu a sme poistení na poistnú sumu 1,5 milióna eur.
 • Našu prax a skúsenosti s vykonávaním zmien v spoločnostiach: Vykonali sme stovky zmien v spoločnostiach.
 • Úsporu času a odbornosť: Zabezpečujeme komplexnú komunikácia so živnostenským úradom – konzultácia, ohlásenie a prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, resp. vybavenie iného podnikateľského oprávnenia.
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane.
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmeny v spoločnosti do obchodného registra.
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu zmeny v spoločnosti a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra.
 • Úsporu 33 € na súdnom poplatku. Ten je štandardne vo výške 66 €. Vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok znižuje na polovicu, teda na 33 €.
 • Úsporu 50 € na poplatkoch za vydanie živnostenských oprávnení. Štandardný poplatok za vydanie voľnej živnosti je 5 €. Pri podaní pomocou zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok neplatí. V prípade 10 živností tak vďaka nám ušetríte 50 €.
 • Nižšie dane: Vystavenie koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov Vašej spoločnosti.
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách