banner

Zmeny v JAS

Obrázok sekcie

Plánujete vykonať zmenu v JAS? Poradíme Vám ako postupovať a celý proces odborne zastrešíme. Zavolajte nám na tel. číslo +421 238 102 974 a dohodnime si bezplatnú konzultáciu 

 

Zápis zmien v JAS je náročnejší 

Chcete vykonať zmeny v „ jednoduchej akciovke“? Chcete zmeniť obchodné meno, sídlo, rozšíriť alebo zúžiť predmety podnikania, odvolať či vymenovať predstavenstvo, zmeniť spôsob jeho konania, darovať či predať akcie, navýšiť či znížiť základné imanie, resp. vykonať akékoľvek iné zmeny vo Vašej JAS? Ak budete jediným majiteľom, tak sa jedná o ľahkú úlohu. Ak však budete viacerí, tak riešenie môže byť náročnejšie. Prečo? Pretože už nestačí ako podklad k zmene len rozhodnutie jediného akcionára, nutné je „obstarať“ Valné zhromaždenie. Z Valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, v ktorej sú zachytené a majiteľmi odsúhlasené zmeny vo Vašej „ jednoduchej akciovke“.

Právne vzťahy vo firme si nechajte nadstaviť advokátom s poistením 

Hľadáte niekoho, kto Vám s tým pomôže? Máte dve možnosti. Zaplatíte menej, risknete to a najmete si na vykonanie zmien „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur.

Prečo robiť zmeny v JAS 

A čo sú vlastne dôvody, ktoré vedú klientov k vykonávaniu zmien? Z praxe sa jedná najmä o „štandardné dôvody“, ktoré prináša „podnikateľský život“. Napríklad sťahovanie spoločnosti z dôvodu kúpy vlastného priestoru, úspory na nájomnom a iné. Stretávame sa však aj s „neštandardnými“ dôvodmi, ktoré nás neustále presviedčajú o kreativite klientov. Napokon, život je pestrý, a ten podnikateľský ešte pestrejší, teda prináša i „pestré“ dôvody. Naposledy sme zaznamenali zmeny sídiel z dôvodu miestnej príslušnosti „lepšieho“ daňového úradu, či súdu. Vyskytujú sa i prípady „vzdania“ sa obchodného podielu či akcií z dôvodu hrozby straty nároku na materskú.

Pozor na ekonomické dôvody zmien v JAS 

Práve ekonomické dôvody sú častým javom, ktorý motivuje klientov k vykonávaniu zmien v ich spoločnostiach. Samozrejme, takéto motívy „môžu byť na hrane“. Ak napríklad jediným dôvodom bolo zníženie odvodovej povinnosti, tak by sa mohol klient dopustiť i trestného činu skrátenia poistného. Toho by sa však nemal dopustiť, ak by existoval aj iný dôvod, ktorý viedol spoločníkov k deleniu zisku 99/1 (napr. vyššie výdavky jedného z nich, spôsob vysporiadania za iné projekty, atď.). „Paralelu“ môžeme vidieť vo vyhnutí sa platbe daňovej licencie v súvislosti so zrušením spoločnosti. K predmetnému sme sa vyjadrili aj na portáli pravnelisty.sk, ktorého „otcom“ je JUDr. Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave (prelink na článok).

“Spájame” právo, ekonomiku a dane 

Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo zmenu v spoločnosti pre klienta uskutočňuje, aby neuskutočňoval niečo, čo klient nepotrebuje, ale uskutočňoval to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže. 

Naše skúsenosti

A naše skúsenosti? Uskutočnili sme cez stovky zmien v spoločnostiach, takže sme v tomto segmente „doma“. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient ušetrí  priemerne 70 eur na súdnych, notárskych a živnostenských poplatkoch. 

Vykonať zmeny v JAS za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam.

Cena za vykonanie zmien vo JAS

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

Ako prebieha zmena v JAS?

 1. Po akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov pripravíme potrebné dokumenty. 
 2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne dokumenty podpíšete na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať. Po odovzdaní do našich rúk sa už o založenie spoločnosti viac nestaráte.
 3. Zabezpečíme zápis požadovaných zmien do obchodného registra.
 4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty.
 5. V prípade Vášho záujmu Vám namodelujeme zmluvy, vymôžeme pohľadávky, resp. poskytneme iné právne služby.

Čo s nami získate ?

 • Zmenu vo Vašej spoločnosti vykoná Advokátska kancelária AKM2B: Máme na organizáciu valných zhromaždení a uskutočňovanie zmien v spoločnostiach advokátsku licenciu a sme poistení na poistnú sumu 1,5 milióna eur.
 • Našu prax a skúsenosti s vykonávaním zmien v spoločnostiach: Vykonali sme stovky zmien v spoločnostiach.
 • Úsporu času a odbornosť: Zabezpečujeme komplexnú komunikácia so živnostenským úradom – konzultácia, ohlásenie a prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, resp. vybavenie iného podnikateľského oprávnenia.
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane.
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmeny v spoločnosti do obchodného registra.
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu zmeny v spoločnosti a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra.
 • Úsporu 33 € na súdnom poplatku. Ten je štandardne vo výške 66 €. Vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok znižuje na polovicu, teda na 33 €.
 • Úsporu 50 € na poplatkoch za vydanie živnostenských oprávnení. Štandardný poplatok za vydanie voľnej živnosti je 5 €. Pri podaní pomocou zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok neplatí. V prípade 10 živností tak vďaka nám ušetríte 50 €.
 • Nižšie dane: Vystavenie koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov Vašej spoločnosti.
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách