banner

Zmeny v družstve

Obrázok sekcie

Chcete urobiť zmeny v družstve a následne ich zapísať do obchodného registra? Využite možnosť bezplatnej konzultácie a zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 alebo si dohodnime stretnutie. 

 

Zápis zmien v družstve je náročnejší 

Chcete vykonať zmeny v „družstve“? Chcete zmeniť názov, sídlo, rozšíriť alebo zúžiť predmety podnikania, odvolať či vymenovať štatutára, odvolať či vymenovať členov kontrolnej komisie, darovať či predať členstvo v družstve, resp. vykonať akékoľvek iné zmeny vo Vašom družstve? Ak budete jediným majiteľom, tak sa jedná o ľahkú úlohu. Ak však budete viacerí, tak riešenie môže byť náročnejšie. Prečo? Pretože už nestačí ako podklad k zmene len rozhodnutie jediného majiteľa, nutné je „obstarať“ Valné zhromaždenie, či členskú schôdzu a dosiahnuť medzi členmi družstva konsenzus. Z členskej schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sú zachytené a členmi odsúhlasené zmeny vo Vašom „družstve“. 

Právne vzťahy vo firme si nechajte nadstaviť advokátom s poistením 

Hľadáte niekoho, kto Vám s tým pomôže? Máte dve možnosti. Zaplatíte menej, risknete to a najmete si na vykonanie zmien „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur.

Prečo robiť zmeny v družstve

A čo sú vlastne dôvody, ktoré vedú klientov k vykonávaniu zmien? Z praxe sa jedná najmä o „štandardné dôvody“, ktoré prináša „podnikateľský život“. Napríklad sťahovanie sídla družstva z dôvodu kúpy vlastného priestoru, úspory na nájomnom a iné. Stretávame sa však aj s „neštandardnými“ dôvodmi, ktoré nás neustále presviedčajú o kreativite klientov. Napokon, život je pestrý, a ten podnikateľský ešte pestrejší, teda prináša i „pestré“ dôvody. Naposledy sme zaznamenali zmeny sídiel z dôvodu miestnej príslušnosti „lepšieho“ daňového úradu, či súdu. 

“Spájame” právo, ekonomiku a dane 

Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo zmenu v družstve pre klienta uskutočňuje, aby neuskutočňoval niečo, čo klient nepotrebuje, ale uskutočňoval to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže.  A naše skúsenosti? Uskutočnili sme cez stovky zmien v spoločnostiach, takže sme v tomto segmente „doma“. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient ušetrí  priemerne 70 eur na súdnych, notárskych a živnostenských poplatkoch. 

 Vykonať zmeny v družstve za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam.

Cena za zápis zmien v družstve

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

Naše skúsenosti 

Zastrešili sme viac ako 500 zápisov zmien do obchodného registra, takže sme v tomto segmente „doma“. Stačí si pozrieť naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím našim klientom šetríme 50% súdnych a významnú časť notárskych poplatkov. 

Ako prebieha zmena v družstve?

 1. Po akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov pripravíme potrebné dokumenty. 
 2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne dokumenty podpíšete na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať. Po odovzdaní do našich rúk sa už o založenie spoločnosti viac nestaráte.
 3. Zabezpečíme zápis požadovaných zmien do obchodného registra.
 4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty.
 5. V prípade Vášho záujmu Vám namodelujeme zmluvy, vymôžeme pohľadávky, resp. poskytneme iné právne služby.

Čo s nami získate ?

 • Zmenu vo Vašom družstve vykoná Advokátska kancelária AKM2B: Máme na organizáciu valných zhromaždení a uskutočňovanie zmien v spoločnostiach advokátsku licenciu a sme poistení na poistnú sumu 1,5 milióna eur.
 • Našu prax a skúsenosti s vykonávaním zmien v spoločnostiach: Vykonali sme stovky zmien v spoločnostiach.
 • Úsporu času a odbornosť: Zabezpečujeme komplexnú komunikácia so živnostenským úradom – konzultácia, ohlásenie a prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, resp. vybavenie iného podnikateľského oprávnenia.
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmeny v družstve do obchodného registra.
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu zmeny v družstve a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra.
 • Úsporu 33 € na súdnom poplatku. Ten je štandardne vo výške 66 €. Vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok znižuje na polovicu, teda na 33 €.
 • Úsporu 50 € na poplatkoch za vydanie živnostenských oprávnení. Štandardný poplatok za vydanie voľnej živnosti je 5 €. Pri podaní pomocou zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok neplatí. V prípade 10 živností tak vďaka nám ušetríte 50 €.
 • Nižšie dane: Vystavenie koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov Vašej spoločnosti.
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách