banner

Zmena právnej formy podnikania (transformácia)

Obrázok sekcie

Uvažujete nad zmenou vašej „eseročky“ na „akciovku“? Pomôžeme Vám ako túto zmenu urobiť, poradíme s najlepším nadstavením dokumentov z hľadiska práva aj ekonomiky. Zavolajte nám na tel. číslo +421 238 102 974 alebo sa stretnime. 

 

Čo je to transformácia 

V zmysle § 69b Obchodného zákonníka spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo, ak zákon neustanovuje inak. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká. Zmena právnej formy teda nemá vplyv na právnu subjektivitu spoločnosti, dochádza však k viac alebo menej významnej zmene vnútorných právnych pomerov a právneho postavenia spoločníkov. Dokonca na základe dohody spoločníkov môže niektorým spoločníkom zaniknúť účasť v spoločnosti ku dňu účinnosti zmeny právnej formy, teda transformácia môže byť jedným zo spôsobov ukončenia účasti majiteľa/spoločníka v spoločnosti. Spoločnosť ako právnická osoba zostáva po transformácii zachovaná a môže naďalej podnikať v rozsahu všetkých oprávnení, na základe ktorých podnikala pred zmenou právnej formy. Zachované ostáva aj identifikačné číslo spoločnosti. V praxi sa najčastejšie vyskytuje transformácia „eseročky“ na „akciovku“. 

Prečo voliť práve transformáciu

Prečo naši klienti využívajú tento druh služby ? Jednoducho si to vyžaduje aktuálna potreba ich podnikania, ale aj „života“ samotného. Z praxe sa nám vyplynuli tieto hlavné dôvody:

  • Anonymita – napr. zmena „eseročky“ na „akciovku“. V s.r.o. je majiteľ všeobecne, pre každého viditeľný na orsr.sk. Pri „akciovke“ nie.
  • Dane – v minulosti bol za splnenia podmienok oslobodený predaj akcií od dane z príjmov (prevod obchodného podielu nie)
  • Image – „akciovka budí“ dojem väčšieho a stabilnejšieho podniku
  • Vlastné imanie – vyššie základné imanie „spôsobuje“ aj vyššie vlastné imanie a predchádza sa tak kríze spoločnosti. Vlastné imanie je dôležitá veličina aj pri žiadosti o úver.

Ako transformáciu uskutočniť 

Klient má dve možnosti. Zaplatí menej, riskne to a najme si na transformáciu spoločnosti „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je aj garantovaná povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. 

Bez účtovných a ekonomických znalostí transformáciu neuskutočníte

Transformácia spoločnosti, či už „eseročky“ alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom, ako samotné právne ošetrenie. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom je častým motívom zmeny právnej formy podnikania. Napríklad pred rozhodnutím o zmene právnej formy je štatutár spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy.  Aj z uvedeného vyplýva potreba znalosti ekonomiky a účtovníctva.

“Spájame” právo, ekonomiku a dane 

Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo transformáciu pre klienta uskutočňuje, aby neuskutočňoval niečo, čo klient nepotrebuje, ale uskutočňoval to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže.

Naše skúsenosti

A naše skúsenosti ? Uskutočnili sme desiatky transformácií, takže sme v tomto segmente „doma“. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient šetrí na súdnych, notárskych a živnostenských poplatkoch. 

Uskutočniť transformáciu za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam.

Cena za uskutočnenie transformácie

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

Ako prebieha transformácia spoločnosti ? 

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne konzultácie. 
  2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na transformáciu Vašej spoločnosti. 
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne na diaľku – ak vám to bude viac vyhovovať. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Zapíšeme Vašu transformáciu do obchodného registra.
  5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty

 

Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách