banner

PRIEBEH PODNIKANIA

Obrázok sekcie

Máte už firmu a potrebujete v nej vykonať zmeny ? Potrebujete uskutočniť valné zhromaždenie ? Pomôžeme Vám ! Uskutočnili sme už cez tisíc zápisov do obchodného registra. V práve obchodných spoločností „sme doma“.

PRÁVNE PORADENSTVO V TEJTO OBLASTI:

 

Je treba mať vôbec dnes právnika na zmluvy ? Na internete je predsa všetko. To je síce pravda, ale sú tieto internetové vzory použiteľné aj na Váš prípad ? Potrebujete niekoho, kto ich zhodnotí, resp. pomôže s prípravou nových ? Pomôžeme Vám ! Koncipovali a pripomienkovali sme už cez stovky zmlúv.

Oplatí sa vôbec dnes súdiť, ak dlžník nezaplatil ? Veď súdy rozhodujú aj roky. Preveríme bonitu dlžníka, zhodnotíme dôkaznú situáciu a poradíme Vám, či „do toho ísť“. V sporoch vytvárame judikatúru. Naposledy sme „prelomili“ lehotu na plynutie premlčania. Premlčanie nemusí nastať ani po 10 rokoch. 

A čím sa ešte oproti iným právnikom líšime ? Tým, že máme v tíme aj účtovníkov. Vieme tak „spojiť“ právo a ekonomiku, a predložiť najlepšie riešenie aj z pohľadu daní. 

testimonial img

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách