banner

Zastupovanie pred poľnohospodárskym družstvom

Obrázok sekcie

Vlastníte pôdu a chcete vykonávať činnosť v poľnohospodárstve? Vaša pôda je však rozdrobená a Vy nemáte prakticky kde hospodáriť? Poznáme riešenie a pomôžeme Vám! Pôdu Vám prenajmeme od poľnohospodárskeho družstva. Zavolajte nám na tel. číslo +421 238 102 974 a dohodnime si konzultáciu. 

 

Získame pre Vás pôdu od družstva 

Veľký objem našej práce zahŕňa aj komunikácia s poľnohospodárskymi družstvami, ktoré obhospodarujú väčšinu pôdy na Slovensku. Zastupujeme však aj „malých“ a mladých farmárov proti týmto „väčším subjektom“ vo veci tzv. náhradného užívania (podnájmu), kedy družstvo vyčlení farmárovi poľnohospodársku pôdu na užívanie. Vedeli ste, že súčasné zmluvy na nájom pôdy sa uzatvárajú aj na viac ako 10 rokov a sú prakticky nevypovedateľné? Vlastník má právo ukončiť nájomný vzťah len svojím návrhom najneskôr jeden rok pred ukončením cyklu doby nájomnej zmluvy. Ak toto svoje právo „opomenie“, tak „nabieha“ nový napr. 10 ročný cyklus nájomnej zmluvy s družstvom, pričom vlastník musí de facto čakať ďalších 10 rokov „kým sa dostane k svojej vlastnej pôde“. Preto odporúčame do takejto zmluvy inkorporovať možnosť jej ukončenia. 

Komunikáciu s družstvom nechajte na advokáta s poistením 

Hľadáte niekoho, kto Vám s vyššie uvedeným pomôže a bude Vás zastupovať pred družstvom? Máte dve možnosti. Zaplatíte menej, risknete to a najmete si „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. 

Zastupovať Vás pred štátnymi orgánmi za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Kto Vás vôbec môže zastupovať pred obcou a štátnymi orgánmi ?Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974, kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

Naše skúsenosti

A naše skúsenosti? Vybavili sme desiatky podnájmov, zmien zmlúv na užívanie poľnohospodárskej pôdy. Pomohli sme našim klientom „vybojovať“ lepšie podmienky v ich nájomných zmluvách,  takže sme v tomto segmente „doma“. Stačí si pozrieť naše referencie.

Ako prebieha naša spolupráca

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne Vašej návštevy u nás v kancelárii.  
  2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na vybavenie Vašej veci na družstve.
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať a bude to možné. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Vybavíme Vašu vec na družstve.
  5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty spolu s faktúrou, ktorú v lehote splatnosti uhradíte.
  6. V prípade vášho záujmu Vám namodelujeme zmluvy, vymôžeme pohľadávky, resp. poskytneme iné právne služby.  
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách