banner

Blog

V článkoch na našom blogu nájdete podrobné návody a tipy ako postupovať v konkrétnych situáciach. Tiež nájdete prípadové štúdie s ukážkou právnej pomoci pre našich klientov v praxi. Máte otázky alebo záujem o konzultáciu – zavolajte nám na tel. číslo:  0238 102 974

V tomto článku sa dozviete čo je potrebné k úspešnej registrácií akcií u NCDCP, aký je postup a doplníme i príklad poplatkov spojených s vedením zoznamu akcionárov. 

Právny poriadok Slovenskej republiky vo zvýšenej miere chráni poľnohospodársku pôdu a jej využitie. Za splnenia osobitných zákonných podmienok môže dôjsť k jej vyňatiu z pôdneho fondu za účelom jej iného, než poľnohospodárskeho využitia.

Registráciou akcií u centrálneho depozitára si splníte zákonnú povinnosť a získate možnosť vykonávať funkciu akcionára, preto registráciu akcií u CDCP odporúčame. Ako prebieha registrácia akcií, aké podmienky je dôležité splniť…

Registrácia ochrannej známky v siedmich krokoch

8. septembra 2015 - JUDr. Ján Marônek

Registrácia ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastnícva je komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje odbornú znalosť, komunikáciu s ÚPV SR a splnenie mnohých kritérií. Výhody, ochrana a úspory, ktoré registrácia ochrannej…

Žijete v zahraničí, máte slovenskú národnosť a chcete na Slovensku vybaviť prechodný pobyt? Prečítajte si aké dokumenty budete potrebovať, koľko vás vybavenie pobytu bude stáť a koľko trvá.