banner

Blog

V článkoch na našom blogu nájdete podrobné návody a tipy ako postupovať v konkrétnych situáciach. Tiež nájdete prípadové štúdie s ukážkou právnej pomoci pre našich klientov v praxi. Máte otázky alebo záujem o konzultáciu – zavolajte nám na tel. číslo:  0238 102 974

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku samostatne hospodáriacim roľníkom a osobou, ktorá nevykonáva poľnohospodársku činnosť. Práve týmto témam sa budeme venovať v dnešnom článku. 

Zmena právnej formy z s.r.o. na a.s. – ako postupovať

7. októbra 2016 - JUDr. Ján Marônek

Chceli by ste podnikať ako akciová spoločnosť, no v súčasnosťi vlastníte eseročku? Dobrou správou je, že prechod z podnikania formou s.r.o. na a.s. je povolený a možný. Horšou je, že…

V tomto článku sa dozviete čo je potrebné k úspešnej registrácií akcií u NCDCP, aký je postup a doplníme i príklad poplatkov spojených s vedením zoznamu akcionárov. 

Právny poriadok Slovenskej republiky vo zvýšenej miere chráni poľnohospodársku pôdu a jej využitie. Za splnenia osobitných zákonných podmienok môže dôjsť k jej vyňatiu z pôdneho fondu za účelom jej iného, než poľnohospodárskeho využitia.

Registráciou akcií u centrálneho depozitára si splníte zákonnú povinnosť a získate možnosť vykonávať funkciu akcionára, preto registráciu akcií u CDCP odporúčame. Ako prebieha registrácia akcií, aké podmienky je dôležité splniť…