banner

Blog

V článkoch na našom blogu nájdete podrobné návody a tipy ako postupovať v konkrétnych situáciach. Tiež nájdete prípadové štúdie s ukážkou právnej pomoci pre našich klientov v praxi. Máte otázky alebo záujem o konzultáciu – zavolajte nám na tel. číslo:  0238 102 974

V roku 2019 nastala významná zmena v postupe pri kúpe alebo predaji poľnohospodárskej pôdy. Dôvodom je rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré nadobudlo účinnosť vo februári 2019. „Po tejto zmene – po…

S účinnosťou od 01.11.2018 sú takmer všetky firmy povinné zapísať do obchodné registra identifikačné údaje o svojich konečných užívateľoch výhod. Ide o povinnosť zavedenú v súvislosti s prijatím novely zákona o ochrane…

Zápisom vašej firmy v Zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO získate status kvalifikovaného dodávateľa, splníte podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku a počas doby platnosti zápisu nebudete musieť preukazovať spôsobilosť na uzatváranie…

Na kúpu poľnohospodárskej pôdy je teraz ten správny čas

22. februára 2019 - JUDr. Ján Marônek

Na základe nálezu ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 s účinnosťou od 11.2.2019 je v súčasnosti mimoriadne uvoľnený režim pri kúpe a predaji poľnohospodárskych pozemkov. Pravdepodobne…

Radi by sme Vám v mene našej advokátskej kancelárie poďakovali za spoluprácu v roku 2018 a zároveň zaželali:  Príjemné prežitie Vianočných sviatkov,  veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku…