banner

Zmena druhu pozemku, vyňatie pozemku z pôdneho fondu

Obrázok sekcie

Chcete stavať? Potrebujete zmeniť druh pozemku? Potrebujete vyňať pozemok z poľnohospodárskeho fondu? Pomôžeme Vám! Zavolajte nám na tel. číslo +421 238 102 974 a dohodnime si konzultáciu.

 

Vyňatie pôdy z pozemkového fondu

O čo vlastne ide? Ak vlastníte záhradu, ornú pôdu, trvalý trávny porast, resp. iný poľnohospodársky či lesný pozemok, a chcete na ňom stavať, tak ho musíme najprv vyňať z pôdneho fondu. O vyňatí rozhoduje pozemkový úrad. Až následne možno podniknúť kroky vedúce k územnému a stavebnému konaniu. 

 „Ako na to“?

Nesmierne dôležitá je dobrá spolupráca a komunikácia s pozemkovými úradmi, ktoré rozhodujú o vyňatí poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu (ak ste sa napríklad rozhodli stavať na poľnohospodárskej pôde). Za týmto účelom je nutné uskutočniť aj bonifikáciu pôdy, tzv. BPEJ, ktorú môže dodať aj Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. 

Komunikáciu s pozemkovými úradmi nechajte na advokáta s poistením 

Hľadáte niekoho, kto Vám s vyššie uvedeným pomôže? Máte dve možnosti. Zaplatíte menej, risknete to a najmete si „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. 

Zastupovať Vás pred úradmi za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Kto Vás vôbec môže zastupovať pred obcou a štátnymi orgánmi? Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974, kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

Naše skúsenosti

A naše skúsenosti? Vybavili sme desiatky konverzií druhu pozemku, takže sme v tomto segmente „doma“. Stačí si pozrieť naše referencie.

Ako prebieha zmena druhu pozemku 

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne Vašej návštevy u nás v kancelárii.  
  2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na vybavenie zmeny druhu pozemku.
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať a bude to možné. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Vybavíme Vám na pozemkovom úrade zmenu druhu pozemku.
  5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty spolu s faktúrou, ktorú v lehote splatnosti uhradíte.
  6. V prípade vášho záujmu Vám namodelujeme zmluvy, vymôžeme pohľadávky, resp. poskytneme iné právne služby.  
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách