banner

Zastupovanie pred PPA

Obrázok sekcie

Chcete podnikať v oblasti poľnohospodárstva? Chcete sa zapojiť do systému pomoci pre poľnohospodárov? Pomôžeme Vám! Zavolajte nám na tel. číslo +421 238 102 974 a dohodnime si konzultáciu. 

 

Našou prácou je aj komunikácia s PPA (poľnohospodárska platobná agentúra) vo veci udeľovania subvencií na výkon poľnohospodárskej činnosti. Žiadame tak priame platby (SAPS), platby za znevýhodnené oblasti (LAF), platby za výkon činností v súlade s ochranou životného prostredia, platby pre mladého farmára, platby na ekológiu a iné.  

Čo sa nám podarilo

Úspešne sme zastupovali klientov, ktorí žiadali o finančnú pomoc na výkon farmárskej činnosti v zmysle výzvy na opatrenie 6.1 (tzv. štartovací kapitál vo výške 50 tis. eur pre mladého farmára). V praxi sme napríklad zastrešovali projekt založenia ekologického sadu na Myjavských kopaniciach. Najväčším problémom nebolo spracovanie žiadosti o grant na PPA a zostavenie podnikateľského plánu, ale zabezpečenie pôdy (minimálna výmera 5 ha). Žiadateľ síce disponoval vlastníctvom k 10 ha, avšak išlo o pôdu neucelenú, rozdrobenú, a naviac dlhodobo kontrahovanú v prospech užívania družstva. Práve tu sa ukázalo tzv. náhradné užívanie ako vhodný inštitút prístupu k pôde. Sme radi, že na tomto prípade sa ukázala „naša komplexnosť“, a teda „neriešili“ sme len komunikáciu s PPA, ale aj pozemky k projektu. Vedeli ste, že v zmysle opatrenia 4.1 budú pre prípad podpory z PPA uprednostňovaní práve mladí farmári? Dúfame teda, že dokážeme pre našich „farmárov“ získať financie aj pre agrárnu techniku, zavlažovanie a iné nevyhnutné technológie.    

Komunikáciu s PPA a vybavovanie na úradoch nechajte na advokáta s poistením 

Hľadáte niekoho, kto Vám s vyššie uvedeným pomôže? Máte dve možnosti. Zaplatíte menej, risknete to a najmete si „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. 

Zastupovať Vás pred úradmi za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Kto Vás vôbec môže zastupovať pred PPA? Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred PPA, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974, kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

Naše skúsenosti

A naše skúsenosti ? Absolvovali sme desiatky konaní s PPA vo veci udeľovania podpory s úspešným koncom,  takže sme v tomto segmente „doma“.  Stačí si pozrieť naše referencie.

Ako prebieha vybavenie Vašej veci na PPA 

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne Vašej návštevy u nás v kancelárii.  
  2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na vybavenie Vašej veci na PPA.
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať a bude to možné. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Vybavíme Vašu vec na PPA.
  5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty spolu s faktúrou, ktorú v lehote splatnosti uhradíte.
  6. V prípade vášho záujmu Vám namodelujeme zmluvy, vymôžeme pohľadávky, resp. poskytneme iné právne služby.  
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách