banner

Inžiniering, stavebné a územné konanie

Obrázok sekcie

Chcete stavať? Potrebujete rozhodnutie o umiestnení stavby? Potrebujete vybaviť stavebné povolenie? Pomôžeme Vám! Zavolajte nám na tel. číslo +421 238 102 974 a dohodnime si konzultáciu.

 

Vy len staviate. „Papierovačky a vybavovačky“ necháte na nás

V rámci stavebného a územného konania zastupujeme klientov pred obcou, či mestom, ktoré plnia úlohu stavebného úradu. Za týmto účelom sa zoberáme komplexným inžinieringom, t. j. vybavovaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia. S touto problematikou súvisí aj zabezpečovanie rôznych vyjadrení a stanovísk, napr. zo strany pamiatkového úradu, vyjadrenie o neexistencii kolízie so sieťami, vyjadrenie ŽP, komunikácia s úradom dopravy na napojenie na obecnú či štátnu komunikáciu, povolenie na odber podzemných vôd, ak ide o prípad studne, vybavovanie stavebného povolenia na vodnú stavbu studne a komunikácia s hydrogeológmi, zabezpečovanie prípojok a sietí, a iné. 

Bez pozemkového úradu sa „nepohnete“

Nesmierne dôležitá je dobrá spolupráca a komunikácia s pozemkovými úradmi, ktoré rozhodujú o vyňatí poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu (ak ste sa napríklad rozhodli stavať na poľnohospodárskej pôde). Za týmto účelom je nutné uskutočniť aj bonifikáciu pôdy, tzv. BPEJ, ktorú môže dodať aj Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. „Najväčšou prekážkou“ môže byť však SPF (Slovenský pozemkový fond), ktorý spravuje pôdu vo vlastníctve SR, ale aj pôdu neznámych občanov SR. Ako správca sa vyjadruje k rôznym konaniam, pričom získať od neho stanovisko môže byť niekedy „nad ľudské sily“. My však bojujeme aj na tomto „fronte“ a myslíme, že zatiaľ veľmi úspešne, čoho dôkazom je už množstvo vydaných kladných stanovísk.

Vybavovanie na úradoch nechajte na advokáta s poistením 

Hľadáte niekoho, kto Vám s vyššie uvedeným pomôže? Máte dve možnosti. Zaplatíte menej, risknete to a najmete si „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. 

Zastupovať Vás pred úradmi za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Kto Vás vôbec môže zastupovať pred obcou a štátnymi orgánmi? Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974, kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

Naše skúsenosti 

A naše skúsenosti? Vybavili sme desiatky územných rozhodnutí, stavebných povolení a množstvo vyjadrení a stanovísk, takže sme v tomto segmente „doma“. Stačí si pozrieť naše referencie.

Ako prebieha vybavenie Vášho stavebného povolenia 

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne Vašej návštevy u nás v kancelárii.  
  2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, resp. iného vyjadrenia či stanoviska.
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať a bude to možné. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Vybavíme Vám stavebné povolenie, resp. iné potrebné vyjadrenie, rozhodnutie či stanovisko.
  5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty spolu s faktúrou, ktorú v lehote splatnosti uhradíte.
  6. V prípade vášho záujmu Vám namodelujeme zmluvy, vymôžeme pohľadávky, resp. poskytneme iné právne služby.  
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách