banner

Pozemky a nehnuteľnosti - Blog

V článkoch na našom blogu nájdete podrobné návody a tipy ako postupovať v konkrétnych situáciach. Tiež nájdete prípadové štúdie s ukážkou právnej pomoci pre našich klientov v praxi. Máte otázky alebo záujem o konzultáciu – zavolajte nám na tel. číslo:  0238 102 974

Postup ako dať osadiť navigačné tabule

5. októbra 2018 - JUDr. Ján Marônek

Osadenie navigačných tabúľ nie je taká jednoduchá a rýchla záležitosť, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V článku nižšie sa dozviete, ako v tomto prípade postupovať. 

Ako neplatiť dane pri predaji firmy či projektu

14. marca 2018 - JUDr. Ján Marônek

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1. januára 2018 umožňuje podnikateľom predať firmu bez toho, aby museli platiť dane. Aké sú podmienky oslobodenia od tejto dani z príjmov a…

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku samostatne hospodáriacim roľníkom a osobou, ktorá nevykonáva poľnohospodársku činnosť. Práve týmto témam sa budeme venovať v dnešnom článku. 

Právny poriadok Slovenskej republiky vo zvýšenej miere chráni poľnohospodársku pôdu a jej využitie. Za splnenia osobitných zákonných podmienok môže dôjsť k jej vyňatiu z pôdneho fondu za účelom jej iného, než poľnohospodárskeho využitia.