banner

Obnova prechodného pobytu na účely podnikania

Obrázok sekcie

Máte na účely podnikania už povolený pobyt, avšak končí Vám jeho platnosť? Potrebujete Vaše povolenie na pobyt obnoviť? Pomôžeme Vám. Zavolajte nám na tel. číslo +421 238 102 974 a dohodnime si konzultáciu.

 

Predlžíme Vám Váš pobyt na území SR

Máte na účely podnikania už povolený pobyt, avšak končí Vám jeho platnosť? Potrebujete Vaše povolenie na pobyt obnoviť? Pomôžeme Vám! Zaujímajú Vás otázky vo veci obnovy Vášho pobytu? Napríklad či musí byť žiadosť o obnovu pobytu v čase jej podania kompletná? Alebo či po podaní žiadosti o obnovu pobytu môžete legálne zotrvať na území SR, hoc Vášmu povoleniu na pobyt uplynula už platnosť? Na rozdiel od prvej žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania, nemusí byť žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účely podnikania v čase jej podania kompletná, resp. cudzinecká polícia túto žiadosť nemôže odmietnuť v prípade, že chýba niektorý z požadovaný dokladov. V takom prípade cudzinecká polícia žiadosť prijme a konanie na primeraný čas preruší, a pokračuje v ňom až po doložení všetkých potrebných dokladov. Počas prerušeného konania 90-dňová lehota na rozhodnutie vo veci neplynie.

Potvrdenie o podaní žiadosti

Po podaní žiadosti o obnovenie prechodného pobytu vydá cudzinecká polícia žiadateľovi potvrdenie o podaní žiadosti. Toto potvrdenie po predložení iného dokladu totožnosti (napr. pasu, vodičského preukazu, a pod.) oprávňuje žiadateľa zotrvať na území Slovenskej republiky do času rozhodnutia o jeho žiadosti. Ak ale územie SR opustí, nemôže na základe tohto dokladu legálne vstúpiť na územie SR

Komunikáciu s cudzineckou políciou nechajte na advokáta s poistením 

Hľadáte niekoho, kto Vám s obnovou pobytu pomôže? Máte dve možnosti. Zaplatíte menej, risknete to a najmete si „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. A naše skúsenosti? Na území SR sme vybavili desiatky povolení na pobyt, takže sme v tomto segmente „doma“. Stačí si pozrieť naše referencie.

Ekonomická aktivita živnosti či spoločnosti

Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal klient posúdiť. V živnosti, založenej či kúpenej spoločnosti je nutné predsa viesť účtovníctvo. Pri obnove pobytu je nevyhnutné preukázať ekonomickú aktivitu živnosti, či spoločnosti, na základe ktorých Vám bolo udelené povolenie na pobyt za účelom podnikania. 

Zastupovať Vás pred cudzineckou políciou za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Kto Vás vôbec môže zastupovať pred cudzineckou políciou? Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974, kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

Ako prebieha obnova Vášho pobytu s nami? 

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne Vašej návštevy u nás v kancelárii.  
  2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na obnovu pobytu.
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať a bude to možné. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Vybavíme Vám obnovu povolenia na pobyt.
  5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty spolu s faktúrou.
  6. V prípade vášho záujmu Vám namodelujeme zmluvy, poskytneme iné právne služby.  
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách