Zápis firiem do registra partnerov verejného sektora a funkcia oprávnenej osoby  sú činnosti, na ktoré sa v súčanosti v našej advokátskej kancelárií sústredíme. O to viac nás teší, že naši klienti sú ochotní nám dať aj video referencie. Tu je jedna z nich - referencia p. Petra Komendu, MBA - majiteľa spoločnosti Freight consulting s.r.o. na služby zápisu jeho firmy do Registra partnerov verejného sektora. 

 

Zápis do registra partnerov verejného sektora - viac informácií o tejto službe a príprava cenovej ponuky.