Zaujímavé stanovisko zaujal  Všeobecný súd Európskej únie v prípade zamietnutia zápisu obrazovej ochrannej známky so symbolmi eura "€" a amerického dolára "$" úradom EUPIO.

EUIPO odmietol registráciu OZ  s obrazovými prvkami "€" a "$

Predmetnú ochrannú známku sa pokúsila registrovať Poľská spoločnosť Cinkciarz pre softvér a finančné služby. Úrad EUIPO tento zápis ochrannej známky odmietol s odôvodnením nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti a všeobecnosti. Obrazové prvky "€" a "$" podľa úradu EUIPO neboli dostatočne silné, aby odvrátili pozornosť verejnosti od ich zaužívaného významu, ktorý je spojený s príslušnými tovarmi a službami.

Všeobecný súd Európskej únie rozhodnutie EUPIO zrušil

Všeobecný súd Európskej únie však 8. marca rozhodol v prospech spoločnosti Cinkciarz a rozhodnutie EUPIO zrušil. V rozhodnutí uviedol, že každé odmietnutie zápisu ochrannej známky musí byť dostatočne odôvodnené a nakoľko prihlasovaná ochranná známka je prihlasovaná do troch odlišných zápisných tried, jednoduché konštatovanie, že všetky tovary a služby na ktoré sa známka vzťahuje, sa týkajú devízových transakcii, nie je dostatočne odôvodňujúce odmietnutie vykonania zápisu ochrannej známky.

Registrujte si ochrannú známku a chráňte si svoje podnikanie aj vy

Uvažujete nad registráciou slovenskej ochrannej známky, prípadne máte záujem o európsky trh a uvažujete nad registráciou ochrannej známky EÚ. 

Ozvite sa našej advokátskej kancelárii a radi pre vás zabezpečíme rešerš a následnú registráciu ochrannej známky.