Aké dokumenty budete potrebovať pre vybavenie prechodného pobytu na Slovensku

1. Platný cestovný doklad (pas).

2. Dve farebné fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu žiadateľa.

3. Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí.

4. Výpis z registra trestov (apostilovaný a úradne preložený prekladateľom zapísaným v zozname prekladateľov na Slovensku).

Všetky vyššie uvedené dokumenty nesmú byť staršie viac ako 90 dní.

Správne poplatky

0,- EUR za podanie žiadosti (podanie žiadosti je bezplatné),

4,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte.

Rozhodnutie o žiadosti:

Do 90 dní od podania žiadosti. 

Oprávnenia z udeleného prechodného pobytu:

- pricestovať a zdržiavať sa na Slovensku (pricestovať je potrebné do 180 dní od udelenia, inak prechodný pobyt zrušia),

- cestovať a zdržiavať sa v Schengenskom priestore, nie dlhšie ako 90 dní,

- podnikať , pracovať a študovať bez ďalších povolení. 

Podmienky získania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

1. Preukázať slovenskú národnosť:

- buď zahraničným výpisom z matriky, rodného listu, vysvedčenia zo školy alebo z dokladu totožnosti, v ktorých je uvedená slovenská národnosť žiadateľa,

- alebo obdobné dokumenty treba získať k predkom žiadateľa (rodičia a starí rodičia).

2. Preukázať národné povedomie predložením jedného z týchto dokumentov:

- vyhlásenie žiadateľa, že v zahraničí vykonáva verejnú činnosť týkajúcu sa Slovákov v zahraničí,

- prehlásenie organizácie Slovákov v zahraničí, že žiadateľ je Slovákom,

- prehlásenie dvoch svedkov (Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí už majú udelené osvedčenie zahraničného Slovakia), ktorí dosvedčia, že žiadateľ je zahraničným Slovákom.

3. Preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov na Slovensku a výpisom z registra trestov  vydaného v zahraničí, ktorý musí byť zároveň apostilovaný a úradne preložený slovenským prekladateľom.

O žiadosti rozhoduje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Správne poplatky:

10,- EUR za podanie žiadosti a vydanie osvedčenia.

Rozhodnutie o žiadosti:

Do 60 dní od podania žiadosti. 

 

Potrebujete pomôcť s vybavením prechodného pobytu pre slováka žijúceho v zahraničí? Naša advokátska kancelária sa špecializuje práve na pobytové právo a pomohli sme už mnohým získať prechodný pobyt na Slovensku. Zároveň na pomoc a zastupovania cudzincov v tomto konaní majú oprávnenie len advokátske kancelárie. Viac o vybavení prechodného pobytu pre slováka žijúceho v zahraničí sa dočítate TU alebo nám priamo zavolajte a dohodnite si konzultáciu na tel. čísle: 0221 029 986