Rozhodnutie vo veci registrácie ochrannej známky "Mafia si sadá k stolu"

11. Apríl 2018
Ochranné známky

Pri registráciách ochranných známok občas nastávajú zaujímavé spory. O spore jednej z najvýznamnejších značiek sveta značky Adidas o "3pruhy" sme vás informovali v minulosti. Dnes sme pre vás vybrali ďalší pomerne zaujímavý spor. Išlo v ňom o registráciu ochrannej známky reštaurácie, ktorá obsahovala slovo "MAFIA" a do sporu sa zapojila dokonca aj Talianska vláda. Ako celý spor dopadol sa dočítate v texte nižšie. Zároveň bude poučením aj pre vás, akých slovných spojení sa pri registrácií vašej ochrannej známky radšej vyvarovať. 

Registrácia ochrannej známky La Mafia Franchises

Spoločnosť  La Honorable Hermandad, SL, ktorej právnou nástupkyňou sa stala spoločnosť La Mafia Franchises, SL podala dňa 30. novembra 2006 prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“). Predmetná ochranná známka obsahovala popis „La Mafia se sienta a la mesa“ (v preklade: Mafia si sadá k stolu). Túto známku úrad EUIPO zapísal dňa 20. decembra 2007.

Talianska vláda navrhla neplatnosť ochrannej známky

Talianska vláda reagovala návrhom na vyhlásenie neplatnosti tejto známky zo dňa 23. júla 2015. Návrh odôvodnila tvrdením, že ochranná známka je v rozpore s verejným poriadkom  a dobrými mravmi (v zmysle článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009), nakoľko slovný prvok „mafia“, odkazuje na zločineckú skupinu a jeho použitie v súvislosti s reštauračnými službami a gastronómiou, môže vzbudzovať mimoriadne negatívne pocity. Pričom toto spojenie taktiež bagatelizuje negatívny zmysel slova mafia.

EUIPO vyhlásilo známku za neplatnú

Rozhodnutím zo dňa 3.3.2016 EUIPO vyhlásilo známku za neplatnú. Voči tomuto rozhodnutiu bolo dňa 29.4.2016 podané odvolanie zamietnuté s odôvodnením, že slovný prvok La Mafia, je v ochrannej známke dominantný, pričom boj proti organizovanej kriminalite je hlavným cieľom inštitúcií EÚ. Odvolací senát sa domnieval, že prihlasovateľ by mohol ťažiť z názvu zločineckej skupiny alebo by ju mohol cez túto ochrannú známku nepriamo podporovať, taktiež jej prihlasovaním bagatelizuje a skresľuje jej závažnosť.

Žalobkyňa podala voči tomuto rozhodnutiu žalobu na Všeobecný súd.

Všeobecný súd potvrdil rozhodnutie EUIPO

Všeobecný súd zhodne s odvolacím senátom uviedol, že ochranná známka ako celok odkazuje na pozitívny obraz zločineckej skupiny Mafia a tým bagatelizuje porušovanie hodnôt EÚ. Všeobecný súd poukázal na predchádzajúce rozhodnutia a uviedol, že ak je označenie mimoriadne šokujúce alebo urážlivé, treba ho považovať za v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.


Nakoľko predmetná ochranná známka môže šokovať či uraziť obete, rodinných príslušníkov obetí ale aj každého kto sa na území EÚ s ňou stretne (pri priemernom prahu citlivosti a tolerancie), k zamietnutiu odvolania nedošlo v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia odvolacieho senátu. S ohľadom na túto skutočnosť Všeobecný súd zamietol žalobu ako nedôvodnú.

Uvažujete nad registráciou ochrannej známky?

Nechajte si poradiť od skúsenej advokátskej kancelárie. Taktiež vieme pre vás zabezpečiť samotnú registráciu slovenskej ochrannej známky za 397 € resp. ochrannú známku EÚ za 1797 €. Ozvite sa nám.