banner

Pozemky a nehnuteľnosti - Blog

V článkoch na našom blogu nájdete podrobné návody a tipy ako postupovať v konkrétnych situáciach. Tiež nájdete prípadové štúdie s ukážkou právnej pomoci pre našich klientov v praxi. Máte otázky alebo záujem o konzultáciu – zavolajte nám na tel. číslo:  0238 102 974

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku samostatne hospodáriacim roľníkom a osobou, ktorá nevykonáva poľnohospodársku činnosť. Práve týmto témam sa budeme venovať v dnešnom článku. 

Právny poriadok Slovenskej republiky vo zvýšenej miere chráni poľnohospodársku pôdu a jej využitie. Za splnenia osobitných zákonných podmienok môže dôjsť k jej vyňatiu z pôdneho fondu za účelom jej iného, než poľnohospodárskeho využitia.